Yearly Archives: 2000

november 2000

2000

- Aannemen wetsontwerpen openstelling burgelijk huwelijk en adoptie voor homoseksuelen door Tweede Kamer. Klein rechts en het CDA (m.u.v. Gerda Verburg en Joop Wijn) […]

juli 2000

Geschiedenis van IHLIA – 2000

- IHLIA ontvangt de Walter Kamp-emancipatieprijs voor haar werk.

- Instellingssubsidie Ministeries VWS en OCW (Cultuurnota 2001-2004).

- Start ontwikkeling Homo/Lesbisch webportaal en de reconstructie van […]