Nieuwe website van IHLIA is in ontwikkeling. Binnekort verwachten we een volledige nieuwe vormgeving, imago en huisstijl te kunnen presenteren.