16 July: At home queer TikTok workshop with Rae Parnell

Thursday 16 July 2020, 19.00 – 20.30 | register before July 13, 1 PM: aanmelden@ihlia.nl

[NEDERLANDS ONDERAAN]

IHLIA LGBT Heritage is proud to continue its ongoing collaboration with zinester Rae Parnell (aka Raezor Beam) by presenting a queer TikTok workshop on July 16th.

TikTok videos – similar to Zines – encourage creatives to birth new meaning to already existing material. Both mediums celebrate a DIY mode of production, can be used by marginalized communities to express themselves, communicate with one another, and share community based knowledge.

During this workshop participants are invited to work with original historic printed matter from the IHLIA archive by reacting, unpacking and expanding upon it through the use of various TikTok methodologies of production.

This special edition will be hosted online via Zoom. Participants will need the TikTok app on a smartphone with a camera, and a laptop/tablet/second phone with webcam to attend the workshop through Zoom. After registering, participants will be sent a Zoom-link, basic materials and a selection of original sources from the IHLIA archive by post.

The workshop on July 16th is free and open to all, but capacity is limited. In order to get all the workshop materials to participants on time by post, you need to register before July 13, 1 PM by sending an email to aanmelden@ihlia.nl.

Participants from outside The Netherlands are more than welcome to participate but it might not be possible to get the archival sources to them, in this case participants from outside NL are invited to gather some sources they might want to use themselves.

Rae Parnell

Rae Parnell (aka RaeZor Beam) is a researcher, writer, and artist based in The Hague, NL. He does healing work and community building through workshop facilitation and use the process of zine-making to archive queer and trans communities of color. Although he is currently exploring movement based work, Rae often returns to zine making as a way to archive his experiences, and the wisdom of the community around him.

******
Thursday 16 July 2020, 19.00 – 20.30
Online via Zoom
Attendance: free
Language: English


IHLIA LGBT Heritage is trots om haar samenwerking met Rae Parnell voort te zetten en op 16 juli een queer-TikTok-workshop te kunnen organiseren. 

TikTok-video’s – vergelijkbaar met zines – moedigen creatievelingen aan om nieuwe betekenis te geven aan al bestaand materiaal. Het doe-het-zelfkarakter bij het maakproces wordt bij deze twee mediums gevierd. Daarnaast worden ze gebruikt voor gemarginaliseerde gemeenschappen om zich uit te drukken, met elkaar te communiceren en kennis van de gemeenschap te delen.

Tijdens deze workshop worden deelnemers uitgenodigd om te werken met origineel historisch drukwerk uit het IHLIA-archief door te reageren, uit te pakken en uit te breiden met behulp van verschillende TikTok-productiemethoden.

Deze speciale editie wordt online gehost via Zoom. Deelnemers hebben een smartphone met een camera nodig waarop de TikTok-app staat, evenals een laptop / tablet / tweede telefoon met webcam om de workshop via Zoom bij te wonen. Na registratie ontvangen deelnemers per post een Zoom-link, basismateriaal en een selectie van originele bronnen uit het IHLIA-archief.

De workshop op 16 juli is gratis en voor iedereen toegankelijk, maar de capaciteit is beperkt. Om al het workshopmateriaal op tijd bij de deelnemers te krijgen, moet je je voor 13 juli, 13.00 uur inschrijven door een e-mail te sturen naar aanmelden@ihlia.nl.

Deelnemers van buiten Nederland zijn meer dan welkom om deel te nemen, maar het is misschien niet mogelijk om de archiefbronnen bij hen te krijgen. In dit geval worden deelnemers van buiten NL uitgenodigd om zelf een aantal bronnen te verzamelen die ze misschien willen gebruiken.

Rae Parnell
Rae Parnell (ook bekend als RaeZor Beam) is een onderzoeker, schrijver en kunstenaar gevestigd in Den Haag, NL. Hij doet genezend werk en gemeenschapsopbouw door middel van workshopfacilitering en gebruikt het proces van het maken van zine om queer en trans gemeenschappen van kleur te archiveren. Hoewel hij momenteel op beweging gebaseerd werk verkent, keert Rae vaak terug naar het maken van zine als een manier om zijn ervaringen en de wijsheid van de gemeenschap om hem heen te archiveren.

*****

Donderdag 16 juli 2020, 19.00 – 20.30
Online via Zoom
Deelname: gratis
Voertaal: Engels

Image credit (left to right): Feminist Art Fest, cover, Rae Parnell. DIVERGE, cover, Rae Parnell. Rae Parnell, portrait, ph: Larissa Clement Belhacel

2020-07-02T15:33:02+00:00
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort