IHLIA LGBT Heritage

About IHLIA LGBT Heritage

This author has not yet filled in any details.
So far IHLIA LGBT Heritage has created 299 blog entries.

maart 2019

Help mee met de crowdfunding van een tentoonstelling die bij IHLIA te zien zal zijn

2019-03-01T13:24:22+00:00

No land for love is a series of portraits of men and women who had to flee their countries because they belong to the LGBTQ+ community. Photographer Jean-Christophe Husson started his work about LGBTQ+ minorities in Marseille in France two years ago.

Purpose

Although european countries are relatively accepting towards the LGBTQ+ community, the fight against the preconceptions and violence those people fled from might be a lengthy process.

We aim to set off a dialogue, to break stereotypes, to address societal questions with a visual vocabulary different from that usually featured by the mainstream media.

Our wish is to create a conversation between LGBT refugees, asylum seekers, and the public.

These women and men had to flee their countries, facing a violent discrimination that started within their own families. They were sometimes forced into marriage or raped by a close relative, forced to leave their houses, their town, finally their country, and often their children. Frequently, they had to escape from human trafficking.

We met many men and women from Syria, Libya, Uganda, Sierra Leone, Nigeria, Morocco…We were deeply touched by their stories and amazed by their energy, dreams, and goals for the future.

Support the exhibition.

Help mee met de crowdfunding van een tentoonstelling die bij IHLIA te zien zal zijn2019-03-01T13:24:22+00:00

februari 2019

Mosse-lezing Joke Swiebel in haar geheel te lezen

2019-03-01T13:07:54+00:00

2019 wordt een jubeljaar voor de internationale lhbti+-beweging. Eind juni is het vijftig jaar geleden dat New Yorkse queers de politie van zich afsloegen – een gebeurtenis die jaarlijks met Pride wordt herdacht.

Maar in Nederland begon het al voor ‘Stonewall’: op 21 januari 1969 hielden studenten, op het Binnenhof, de eerste homodemonstratie in Europa. Hun wens: afschaffing van het wetsartikel (248bis Sr) dat een veel hogere leeftijdsgrens stelde op homo- dan op heteroseks.

Deze demonstratie markeerde het begin van de moderne homobeweging – gericht op openheid, maatschappijverandering en gelijke behandeling. Precies vijftig jaar na dato maakte Joke Swiebel, activist van dat eerste uur, de balans op. Hoe dachten de jeugdige demonstranten van toen over zichzelf, hun relaties en de samenleving? Welke verwachtingen zijn uitgekomen en welke idealen gingen teloor?

Lees hier de gehele lezing uitgesproken op 21 januari jl.

Mosse-lezing Joke Swiebel in haar geheel te lezen2019-03-01T13:07:54+00:00

Vanaf nu bij IHLIA te zien: expositie ‘1919 | Anders dan de anderen | 2019’

2019-02-07T16:15:36+00:00

Bij 100 jaar OBA kijkt ook IHLIA naar het jaar 1919. In dat jaar verscheen in Duitsland de eerste film over homoseksualiteit – Anders als die Andern – waarvan fragmenten te zien zijn in de tentoonstelling.

Deze titel inspireerde IHLIA bij het samenstellen van een kleine expositie op het IHLIA-plein. In 1919 kon de gewone Amsterdammer aan de Keizersgracht voor het eerst gebruik maken van een openbare bibliotheek. In de tentoonstelling vind je covers van boeken met lhbt-thema uit datzelfde jaar en informatie over de context waarbinnen deze boeken zijn uitgebracht.

De tentoonstelling is t/m 25 maart 2019 dagelijks gratis op het IHLIA-plein (3e etage van OBA Oosterdok) te bezoeken.

Foto: Cover – J. Stärcke, De sexueele opvoeding onzer jeugd. Maatschappij voor goede en goedkope lectuur.

Vanaf nu bij IHLIA te zien: expositie ‘1919 | Anders dan de anderen | 2019’2019-02-07T16:15:36+00:00

januari 2019

IHLIA verwelkomt nieuwe bestuursvoorzitter Koen Hilberdink

2019-01-31T13:40:52+00:00

IHLIA neemt afscheid van de huidige voorzitter Frank van der Velden. Frank heeft in de afgelopen zes jaar als bestuurslid, waarvan het laatste jaar als voorzitter veel bij gedragen aan de continuïteit en groei van IHLIA als archief en bibliotheek van de lhbti-community. Wij willen hem daar hartelijk voor bedanken.

Gelukkig hebben we in Koen Hilberdink een passende opvolger gevonden.

Hilberdink studeerde Nederlandse Taal – en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Na zijn promotie aan de Universiteit Maastricht werkte hij tot voor kort als Hoofd Wetenschap en Kunst bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Daarnaast was en is hij als bestuurder en adviseur actief voor en in diverse culturele organisaties en trad hij op als moderator en verzorgde hij publiekslezingen. Koen publiceerde biografieën over Paul Rodenko, Hans Lodeizen en Johan Polak.

Koen is er op trots op de komende jaren voorzitter van IHLIA te mogen zijn: ‘Het erfgoed van onze community moet gekoesterd worden, het bepaalt mede onze identiteit. Het zal jonge lhbti’ers, juist ook die met een bi-culturele achtergrond, helpen een eigen geschiedenis vorm te geven, voor ouderen is het een bevestiging van hun bestaan. Daarvoor is in het huidige tijdsgewricht een traditionele bibliotheek- en archieffunctie niet meer voldoende. Door digitalisering kan er bijvoorbeeld een interactie met een breder publiek tot stand komen. Geweldig om met medewerkers en bestuur de komende jaren daarover verder na te denken en mooie stappen te gaan zetten.’

IHLIA verwelkomt nieuwe bestuursvoorzitter Koen Hilberdink2019-01-31T13:40:52+00:00

Word jij een van onze drie nieuwe collega’s? Wij zoeken: Hoofd collectie | Medewerker doelgroepen en activiteiten | Coördinator exposities

2019-01-31T12:02:33+00:00

IHLIA is dé erfgoedinstelling op het terrein van lhbti. IHLIA verzamelt, bewaart en ontsluit collecties, zodat ze beschikbaar zijn voor onderzoek, beleid, media en andere doelen. IHLIA zorgt voor meer kennis over lhbti en bekendheid met het begrip lhbti door het bieden van informatie, historische en kennisbronnen aan een rijke schakering van doelgroepen. De activiteiten van IHLIA maken lhbti in zijn diversiteit zichtbaar in de Nederlandse samenleving.

Momenteel zoeken wij drie nieuwe collega’s. Het betreft functies voor 24 uur per week en reageren kan vóór 28 februari 2019, met een cv en motivatie. Bekijk de vacatures en wie weet mogen we je binnenkort verwelkomen als nieuwe IHLIA-medewerker!

HOOFD COLLECTIE

Het Hoofd collectie is verantwoordelijk voor de acquisitie, beheer en beschikbaarstelling in de breedste zin van het woord van de collecties van IHLIA. Het gaat om vervanging van het huidige hoofd collectie.

MEDEWERKER DOELGROEPEN EN ACTIVITEITEN

De medewerker doelgroepen en activiteiten is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een activiteitenprogramma met het oog op het vergroten van de bekendheid van IHLIA als informatiebron. Voor de komende jaren heeft IHLIA een aantal speerpunten benoemd, zoals het maatschappelijk debat, de media en jongeren, waar het activiteitenprogramma zich op gaat richten.

COÖRDINATOR EXPOSITIES

De coördinator tentoonstellingen is actief op die terreinen waar IHLIA zich naar de buitenwereld presenteert. De medewerker is belast met het initiëren, ontwikkelen en organiseren van de exposities op het terrein van lhbti en verwant aan de doelstelling van IHLIA. Je draagt met het expositieprogramma bij aan het vergroten van het publieksbereik van IHLIA. 

Bekijk de vacature
Bekijk de vacature
Bekijk de vacature

Word jij een van onze drie nieuwe collega’s? Wij zoeken: Hoofd collectie | Medewerker doelgroepen en activiteiten | Coördinator exposities2019-01-31T12:02:33+00:00

Nieuwjaarsreceptie Vrienden van IHLIA groot succes

2019-01-28T09:49:09+00:00

De stichting Vrienden van IHLIA kijkt terug op een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Ongeveer 35 vrienden en introduce(e)s kwamen op donderdag 3 januari 2019 naar de OBA om met elkaar op het nieuwe jaar te toosten. En zes belangstellenden meldden zich aan als nieuwe donateur – een prachtig resultaat!

Coos Huijsen, historicus, schrijver, oud-politicus en homoactivist, hield een boeiende lezing. Huijsen, die begin jaren zeventig n zijn privéleven en op zijn werk in het onderwijs al voor zijn homoseksualiteit was uitgekomen, vertelde over de aanloop naar zijn publiekelijke coming out. Die vond plaats in 1976 op het moment dat hij zitting nam in de Tweede Kamer. Daarmee werd hij de eerste openlijk homoseksuele parlementariër ter wereld.

Beëdiging

Huijsen vertelde dat het bij zijn beëdiging even mis leek te gaan. Zijn partner Lank die vanuit een loge toe zou kijken bleek door een bode te zijn weggestuurd. De man vond het immers niets dat hij als homoseksuele partner van een Kamerlid daar was. Kamervoorzitter Anne Vondeling werd hiervan in kennis gesteld en liet vervolgens met het schaamrood op de kaken Huijsens’ partner terugkeren.

Reis door de tijd

Huijsen nam de aanwezigen met zijn verhaal mee door de recente geschiedenis van de strijd voor gelijke rechten van lhbti. De oprichting van de Stichting Vrije Relatierechten (SVR), manifestatie Miami Nightmare in oktober 1977, ontstaan van homogroepen binnen de gevestigde politieke partijen, inwerkingtreding van de Wet Gelijke Behandeling, de aidscatastrofe, openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo’s en lesbo’s etc. passeerden de revue.

Problemen

Gevraagd of de homobeweging in het licht van wat er allemaal bereikt is nog opgaven heeft, noemde Huijsen nadrukkelijk twee in zijn ogen cruciale problemen die volgens hem nog spelen. Allereerst vindt hij dat veel mensen de culturele bedding waarop de vrijzinnige democratie is gebaseerd te gemakkelijk voor lief nemen. Huijsen: ‘Onze democratie kan niet zonder een bewuste waardering van begrippen als vrijheid en verdraagzaamheid. Dit vraagt en aandacht en onderhoud en daaraan wordt te gemakkelijk voorbijgegaan. Ook wordt onvoldoende opgetreden tegen schending ervan, zoals blijkt bij geweld tegen homo’s.’

Huijsen zei ook te vrezen dat de huidige polarisatie niet zonder risico’s is voor de lgbt-emancipatie.

Als tweede noemde hij de onderschatting van de heterodominantie in onze samenleving: ‘Te veel jonge homo’s en lesbiennes raken al beschadigd in hun jeugd en zitten later niet goed in hun vel zoals o.m. blijkt uit publicaties in The Huffington Post waarin in 2015 en 2017 artikelen verschenen over verschijnselen als eenzaamheid, depressiviteit en verslaving in de gayscene en waar ook de psychotherapeut Alan Downs op in gaat in zijn boek The Velvet Rage.’

Regenboogmuseum

Hoewel er volgens Huijsen dus nog werk aan de winkel is, kan de homobeweging als zij naar haar geschiedenis kijkt met recht zeggen ‘Proud to be gay!’

Huijsen: ‘Om in de lijn van deze expositie te eindigen, laten we ons voornemen dat er in Amsterdam een museum voor de lgbt-geschiedenis komt, een regenboogmuseum!’

Lees de volledige lezing van Coos Huijsen opgetekend door de Gaykrant

De Stichting Vrienden van IHLIA (VvI) stimuleert mensen om met een financiële donatie bij te dragen aan de instandhouding en groei van de collectie van IHLIA. Ook steunt de stichting projecten van IHLIA.

Voor 35 euro per jaar ben je Vriend en donateur van IHLIA en van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie en andere speciale bijeenkomsten die de VVI regelmatig organiseert.

Nieuwjaarsreceptie Vrienden van IHLIA groot succes2019-01-28T09:49:09+00:00

Bijeenkomst ‘House of Vinyard’ geannuleerd; verplaatst naar 21 februari

2019-01-28T09:29:58+00:00

Via deze weg moeten we helaas aankondigen dat wegens ziekte het event OURstories | House of Vineyard vanavond NIET door kan gaan.

We hebben wel een vervangende datum kunnen vinden. Op donderdag 21 februari zullen Amber en Elly, ‘the Mother and Father of the legendary House of Vineyard’, hun verhalen delen over de Nederlandse ballroomscene en -geschiedenis.

Was je van plan om vanavond te komen, dan hopen we dat dit bericht je tijdig heeft bereikt. Onze excuses voor het ongemak.

Hopelijk zien we je nu op 21 februari of bij (een van) onze andere bijeenkomsten.

Bijeenkomst ‘House of Vinyard’ geannuleerd; verplaatst naar 21 februari2019-01-28T09:29:58+00:00

Tentoonstelling With Pride verlengd t/m 22 februari

2019-01-31T10:39:00+00:00

Heb je al kans gezien om With Pride te bezoeken? Of wil je je nog een keer onderdompelen in de turbulente geschiedenis van veertig jaar lhbti-strijd? Dat kan! De tentoonstelling in de OBA is wegens groot succes verlengd tot en met vrijdag 22 februari.

With Pride biedt een landelijk platform voor lhbti-geschiedenis. En laat meteen zien dat de strijd om lhbti-rechten nog altijd aan de orde van de dag is. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring die onlangs is ondertekend of de opmerkingen van Johan Derksen die ons land in zijn greep hield.

Naast Amsterdam zullen er in verschillende steden satelliet-tentoonstellingen worden georganiseerd. In onder meer Utrecht en Rotterdam zal de lokale lhbti-geschiedenis in de spotlight staan. We zullen je daarvan natuurlijk op de hoogte houden. Je kunt daarvoor ook onze Facebookpagina With Pride liken.

Foto: Wisse Ruyter

Randprogramma

Ook deze week zijn er inspirerende bijeenkomsten waar we kijken naar roze activisten van toen en nu:

22 JANUARI  | 19.15 – 21.30 
OURstories | House of Vineyard

Our guests of tonight are Amber and Elly, the Mother and Father of the legendary House of Vineyard! What are their stories about the Dutch Ballroom scene and history? Join us in this special Ballroom Tour and film screening of the Mother’s Balls documentary and Otherland dance film with a Q&A afterwards.

23 JANUARI  | 20.00 – 21.30
Tribute Gay Games Amsterdam 1998

Ruim 20 jaar geleden vonden de Gay Games voor de eerste keer plaats in Europa, en wel in Amsterdam. Het motto luidde: ‘Friendship through Culture and Sports’. Op 23 januari kijken we samen met Niek van der Spek, adjunct directeur van de Gay Games 1998, en Niels Wolf van Pride&Sports Amsterdam terug naar deze bijzondere gebeurtenis.

24 JANUARI  | 20.00 – 21.30
Mens label je niet

LGBT Youth Performance speelt de voorstelling Mens label je niet. Ze roepen, bevragen, twijfelen en ze zijn heel erg bezig met wat hun omgeving en de mainstreammedia verwacht dat ze zijn. Tegelijkertijd hebben ze ook een houding van ‘I don’t give a fuck’ en blijven ze dicht bij zichzelf.

Tentoonstelling With Pride verlengd t/m 22 februari2019-01-31T10:39:00+00:00

Maandag 21 januari: extra Mosse-lezing door Joke Swiebel

2019-01-08T12:50:25+00:00

2019 wordt een jubeljaar voor de internationale homobeweging. Eind juni is het vijftig jaar geleden dat New Yorkse queers de politie van zich afsloegen – een gebeurtenis die jaarlijks met Pride wordt herdacht.

Maar in Nederland begon het eerder: op 21 januari 1969 hielden studenten, op het Haagse Binnenhof, de eerste homodemonstratie in Europa. Hun wens: afschaffing van het wetsartikel (248bis Sr) dat een veel hogere leeftijdsgrens stelde op homo- dan op heteroseks. Deze demonstratie markeerde het begin van de moderne homobeweging – gericht op openheid, maatschappijverandering en gelijke behandeling.

Hoe dachten de jeugdige demonstranten van toen over zichzelf, hun relaties en de inrichting van de samenleving? Welke verwachtingen zijn uitgekomen en welke idealen gingen teloor?

Over Joke Swiebel

Joke Swiebel (1941) studeerde in 1969 politicologie aan de UvA en was voorzitter van de Federatie van Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH). In die hoedanigheid was ze een van de organisatoren van deze eerste homodemonstratie. Later was ze lid van het COC-hoofdbestuur, beleidsambtenaar Emancipatie bij verschillende ministeries en (sociaaldemocratisch) lid van het Europees Parlement.

Tijd en plaats

Maandag 21 januari 2019

OBA Theater (Oosterdokskade 143, Amsterdam; 6e / 7e etage)

17.30–18.30 uur, gevolgd door receptie

Gratis entree. Reserveren niet mogelijk.

Informatie: d.j.bos@uva.nl Zie ook: facebook.com/Mossefonds

Over Mosse-lezing

De jaarlijkse Mosse-lezing is een initiatief van de Stichting George Mosse Fonds ter bevordering van de studie van homo/lesbische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze wordt georganiseerd in samenwerking met IHLIA / LGBT Heritage. Eerdere Mosse-lezingen werden gehouden door Hafid Bouazza, Marjan Sax, Ruud Douma alias Dolly Bellefleur, Bas Heijne, Maaike Meijer, Gerardjan Rijnders, Gerrit Komrij, Gloria Wekker, Stephan Sanders, M. Februari, Ted van Lieshout, Jet Bussemaker, Mohammed Benzakour, Hedy d’Ancona, Simone van Saarloos, Gert Hekma en Karin Spaink.

George L. Mosse (Berlijn 1918–Madison 1999) ontvluchtte nazi-Duitsland en werd een vooraanstaande, liberale historicus. Hij publiceerde onder meer over het Duitse nationaalsocialisme en de samenhang daarvan met mannelijkheid, joden- en homohaat. In 1988 was hij gasthoogleraar homostudies aan de UvA.

Maandag 21 januari: extra Mosse-lezing door Joke Swiebel2019-01-08T12:50:25+00:00

december 2018

IHLIA-expositie ‘Nooit meer in kast!’ op reis: ‘Het roept op tot vertellen.’

2019-01-03T13:45:32+00:00

Een aantal weken in oktober 2018 stond met groot succes in diverse locaties van Zorggroep Reinalda in Haarlem de IHLIA-tentoonstelling Nooit meer in de kast! We waren nieuwsgierig naar de ervaringen om een dergelijke expositie in huis te halen.

IHLIA sprak met drie initiatiefnemers die de tentoonstelling over de levens van veertien oudere homoseksuele vrouwen en mannen naar de hoofdstad van Noord-Holland haalden. Levens waarin homoseksualiteit een belangrijk maar niet het enige aspect is.

Door Michel Otten

Het eerste idee om Nooit meer in de kast! te plaatsen in het Reinaldahuis en twee van de locaties waar de zorggroep thuiszorg biedt kwam van Arno Schouten, algemeen bestuurslid bij COC Kennemerland. ‘Eigenlijk de belangrijkste motivatie was om de roze ouderen gewoon in beeld te brengen. Voor de zichtbaarheid.’

Roze Loper

Arno Schouten zit ook in de kerngroep Roze Loper. Daarin zetelen eveneens Greet Doornenbal, humanistisch geestelijk verzorger, en Mirjam van der Sman, vitaliteitscoach, van het Reinaldahuis.

Arno vond dat de tentoonstelling wel mooi paste bij het centrum dat het humanisme als grondbeginsel heeft. Daar waren Greet en Mirjam het mee eens.

‘Zorggroep Reinalda was in juni 2011 de eerste aanbieder voor verpleeghuis- en thuiszorg in Haarlem die de Roze Loper kreeg’, aldus Greet. Het is een kwaliteitskeurmerk waarmee zorginstellingen hun homovriendelijkheid kunnen onderstrepen.

‘Door het keurmerk deden we altijd al wel veel voor roze ouderen. Zo organiseerden we regelmatig verschillende activiteiten, zoals een mannendansavond of een boekpresentatie. Vaak in het kader van de Coming Out Dag, Wereld Humanisme Dag of de Gaypride’, legt Mirjam uit.

‘Maar ondanks de aandacht was niet alles goed ingebed en geborgd’, vult Greet aan.

Dit veranderde toen het keurmerk was verlopen en er een nieuwe audit moest plaatsvinden. De tolerantiescan werd opnieuw ingevuld en na diverse gesprekken met een onafhankelijke certificerende instelling werd in oktober 2017 opnieuw de Roze Loper uitgereikt.

Net zoals bij ieder andere zorgorganisatie die in aanmerking wil komen wordt er op gelet dat zowel bewoners als personeel zich veilig en geaccepteerd voelen, dat alle verzorgenden training en scholing krijgen omtrent diversiteit en dat er specifiek aandacht is voor pesten en discriminatie van lhbti’ers.

Daarnaast wordt er gekeken of er activiteiten worden georganiseerd die niet alleen gericht zijn op hetero’s.

Intiem

Voordat de tentoonstelling er stond moest er natuurlijk veel geregeld worden. ‘Gelukkig konden de Regenboogpartners, dat zijn COC Kennemerland, Gay-Haarlem en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, geld beschikbaar stellen’, aldus Arno. Ook was er volgens Mirjam veel belangstelling vanuit de pers.

Op Coming Out Dag, 11 oktober, werd Nooit meer in de kast! uiteindelijk geopend. Naast het Reinaldahuis, stond de expositie ook gedeeltelijk in woonzorgcentra De Roos en het Polderhuis.

Arno zag een feestelijke opening met veel begeleiders, verpleeghuis- en wijkbewoners en ander belangstellenden die met roze hoeden en sjaals aan tafels zaten. Ze luisterden aandachtig naar de samensteller van Nooit meer in de kast!: Hannah van Herk. Greet: ‘Zij hield een mooi en persoonlijk verhaal over haar eigen coming out.’

Dit maakte veel los bij de bewoners. ‘Een vrouw durfde naar aanleiding van de opening te vertellen dat haar kleindochter transgender is’, vervolgt Arno. ‘Daarmee was de tentoonstelling voor mij al geslaagd.’

Ook daarna kwam het thema regelmatig ter sprake in groepsgesprekken. Greet merkte dat een tentoonstelling als deze ‘opriep tot vertellen’ en was verrast door de openhartigheid.

Al was het soms alleen in de vertrouwelijkheid tussen de geestelijk verzorgster en een bewoner: ‘Een vrouw had nog nooit eerder tegen iemand durven vertellen dat ze lesbisch is. Andere bewoners weten het (nog) niet, maar het is belangrijk dat ze in ieder geval aan één iemand haar verhaal kon vertellen.’

Volgens Mirjam weet je natuurlijk nooit van iedereen hoe ze het thema ervaren. ‘Sommigen zeggen wel “ik vind het allemaal goed hoor”, maar als puntje bij paaltje komt…’

Desalniettemin kon het onderwerp wel makkelijk over het voetlicht gebracht worden doordat de tentoonstelling in het atrium van het Reinaldahuis stond. Arno: ‘Omdat op deze locatie ook huisartsen, een fysiotherapiepraktijk en een vestiging van de bibliotheek zitten, lopen er veel verschillende mensen langs. Iedere keer als ik er was zag ik wel mensen bij de tentoonstelling staan.’

Tegelijkertijd vonden ze het alle drie belangrijk dat ondanks de aandacht en de prominente plek homoseksualiteit op een intieme manier behandeld werd en dat is volgens hen gelukt.

‘Misschien dat we in de toekomst andere IHLIA-tentoonstellingen kunnen gebruiken om de zichtbaarheid van roze ouderen te vergroten’, besluiten Mirjam en Greet het gesprek.

Wil je net als Zorggroep Reinalda ook kennismaken met de verhalen van de tentoonstelling? Nooit meer in de kast! is te huur.

 

PORTAL ROZE OUDEREN

 

Vanaf nu is de speciale IHLIA-site voor roze ouderen online! Op deze website willen we de verhalen van lhbti-ouderen graag voor het voetlicht brengen. Omdat maar weinig mensen zich bewust zijn van de persoonlijke en maatschappelijke strijd die door roze ouderen is gevoerd.

 

Naast veel aandacht voor het IHLIA-project Roze levensverhalen en de daarop gebaseerde tentoonstelling Nooit meer in kast! verschijnt er iedere maand ook de OudRoze Agenda Amsterdam. Je vindt daarin een overzicht met activiteiten gericht op roze ouderen.

Bezoek de site

 

IHLIA-expositie ‘Nooit meer in kast!’ op reis: ‘Het roept op tot vertellen.’2019-01-03T13:45:32+00:00

november 2018

‘The archive has found itself a new researcher!’

2019-01-03T13:45:32+00:00

“My name is Brooks Hosfeld, and I am an American student studying in Amsterdam during my last year of undergrad. I study Gender, Women & Sexuality Studies; History; and Anthropology at Butler University.

Throughout the month of November, I have worked at IHLIA alongside Connie van Gils to assist in an ongoing IHLIA project and establish my own research.

Historypin

If you don’t know what Historypin is, then you haven’t been paying enough attention to the newsletter or website! It’s a really neat online program that allows us to digitize objects from IHLIA’s collection to make them accessible for research and crowdsourcing.

For the time being, and through my brief time here, the main project being done on Historypin involves gay bars around the Netherlands, for which IHLIA has been collecting memorabilia (coasters, menus, posters, etc), backgrounds, and historical narratives from past and present bars and organizing them geographically on this website. My job with this is to make sure all of the descriptions are written accurately in English, and to reach out to more bars to add to these collections.

‘Archive This!’

In addition to Historypin work with Connie, I have been doing independent research about IHLIA and its most recent exhibit, a celebration of the 40th anniversary of the archive known as With Pride, in the hopes of better understanding the ways in which archives help create public memory of LGBTQ+ history.

This research has led me to interview staff members about their roles at IHLIA, the history of the archive, and decision-making that went into the creation of the exhibit. It will be compiled into a thesis entitled, Archive This!: The Role of Archives in Constructing Public Memory of Queer History, by the time I go back to the States.

While I am not living in Amsterdam long, as I have to return to the United States to finish my degree, I am grateful for the privilege to access queer history and learn more about its preservation in the Netherlands.”

‘The archive has found itself a new researcher!’2019-01-03T13:45:32+00:00

Roze activisten van toen en nu in de spotlight bij Join us With Pride

2019-01-03T13:45:32+00:00

Onlangs is de tentoonstelling With Pride bij IHLIA van start gegaan in de expositiezaal van OBA Oosterdok. De tentoonstelling brengt de turbulente geschiedenis van veertig jaar lhbti-strijd in beeld. Naast de tentoonstelling wordt sinds kort ook een verrijkend randprogramma geboden.

Zo kunnen iedere zondag bezoekers deelnemen aan een gratis instaprondleiding en op de donderdagavond zijn er inspirerende bijeenkomsten waarbij roze activisten van toen en nu in de schijnwerper staan. Er wordt gereflecteerd op wat er in de afgelopen 40 jaar is bereikt en hedendaagse activisten krijgen een stem.

Programma

IEDERE ZONDAG | 14.00 – 15.00 uur
Instaprondleidingen

Iedere zondag zijn er gratis instaprondleidingen door With Pride.

Onder begeleiding van een enthousiaste gids bezoek je een wereld van lesbische guerrilla’s, safe sex activisme, Gay Games en disco’s met acid house. Er is plek voor ongeveer 10-15 personen per rondleiding. Wees er dus op tijd bij!
Lees meer

 

 

22 NOVEMBER | 20.00 – 21.30 uur
Nina Littel: Lesbisch Activisme ‘70-’80

Lesbische vrouwen begonnen zich in de jaren ’70 en ’80 langzaam af te scheiden in eigen groeperingen. Zij konden zich niet vinden in de door mannen gedomineerde homobeweging, en ook niet in de door heteroseksuele vrouwen gedomineerde feministische bewegingen.

De oplossing? Een eigen groep met eigen identiteit. Daarbij lieten zij zich veelal leiden door Franse en Amerikaanse theorieën. Maar hoe verhoudt activisme zich eigenlijk tot theorievorming? En hoe zat het met de ontwikkeling van een eigen identiteit? Het komt allemaal aan bod tijdens deze avond!
Lees meer

 

29 NOVEMBER | 20.00 – 21.30 uur
Alex Bakker: Transgenders in Nederland: Jaren ‘50 tot nu

Historicus en schrijver Alex Bakker vertelt aan hand van de verhalen van enkele sleutelfiguren de geschiedenis van transgenders in de jaren ‘50 tot nu.

Geslachtsoperaties en inname van hormonen werden mogelijk, maar de sociale acceptatie was nog ver te zoeken. Welke maatschappelijke discussies ontstonden naar aanleiding van deze medische behandelingen? Hoe heeft de wetgeving zich aangepast?
Lees meer

 

6 DECEMBER | 20.00 – 21.30 uur
Sylvester Hoogmoed: We zien wel! Het wonderlijke leven van Ramses Shaffy

Ramses Shaffy (1933-2009) kennen we als begaafde acteur, liedschrijver en zanger. Met zijn fascinerende persoonlijkheid raakte Nederland in de ban van Ramses en zijn opbeurende chansons.

Over Ramses Shaffy hebben altijd de wildste verhalen de ronde gedaan en de werkelijkheid was vaak nog spectaculairder dan gedacht. Op donderdag 6 december neemt Sylvester Hoogmoed, schrijver van de biografie ‘We zien wel! Het wonderlijke leven van Ramses Shaffy’, je mee in het bijzondere leven van Ramses Shaffy.
Lees meer

 

 

De randprogrammering wordt mede mogelijk gemaakt door:

                     

 

 

Roze activisten van toen en nu in de spotlight bij Join us With Pride2019-01-03T13:45:32+00:00

Uitnodiging tot bijdragen voor de Historicidagen 2019 in Groningen

2018-11-01T12:56:26+00:00

In augustus 2019 organiseren het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) en de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) de Historicidagen 2019. Dit zijn drie dagen vol met lezingen, debatten en workshops om de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk te tonen en de samenwerking tussen alle historici te bevorderen. Het is een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord. De Historicidagen bieden een staalkaart van het historisch bedrijf en zijn dé gelegenheid om mee te praten over actuele kwesties die historici bezighouden.

Voor wie zijn de Historicidagen?

De Historicidagen staan open voor alle historici die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: studenten, docenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, leraren, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere historische professionals.

Het thema

Het thema van de Historicidagen 2019 is Inclusieve geschiedenis. Nog steeds zijn er in- en uitsluitingsmechanismen op allerlei niveaus werkzaam in ons vak, met consequenties voor de verhalen die daar uit voortkomen. Wie schrijft er welke geschiedenis, met welke bronnen die al dan niet in officiële archieven bewaard zijn gebleven? Waarom spreken we bijvoorbeeld niet over mannengeschiedenis maar wel over vrouwengeschiedenis? Gaat zwarte geschiedschrijving alleen over slavernij en bestaat er een niet-koloniale ‘vaderlandse geschiedenis’?

Met de keuze voor Inclusieve geschiedenis willen de Historicidagen 2019 aandacht vragen voor identificaties en geschiedenis zonder identiteit op te vatten als iets essentialistisch.

De Historicidagen 2019 zoeken de diversiteit op: in deelnemers, publiek, programma en presentatievormen.

Meedoen aan de Historicidagen 2019?

Alle historici kunnen meedoen aan de Historicidagen 2019. Het programma biedt een breed scala aan lezingen, presentaties, workshops en discussies waaraan je zelf een bijdrage kunt leveren. Dit kan door een voorstel in te dienen voor de volgende onderdelen:

– Controverses gaan over prangende actuele kwesties en discussies in de verschillende werkvelden van de historische professionals (wetenschap, onderwijs, musea, archieven, politiek en beleid). Ze zijn gericht op debat en zorgen voor een kruisbestuiving tussen die verschillende werkvelden, wat inhoud én deelnemers betreft. Je kunt een voorstel doen voor een controverse in de vorm van één of meerdere stellingen plus voor- en tegenstanders.

– Sessies bieden de ruimte om individueel of groepsgewijs vernieuwend historisch onderzoek te presenteren, maar ook om nieuwe benaderingen of projecten van erfgoedinstellingen of praktijken uit het historisch onderwijs te delen. Ook de toepassing van nieuwe digitale onderzoeks- en presentatietechnieken passen hierin.

De Historicidagen willen een overzicht geven van wat er speelt in het hele vakgebied. De sessies en controverses passen binnen het thema Inclusieve geschiedenis maar kunnen ook gaan ook over kwesties die buiten dit thema vallen. Ze mogen specialistisch van aard zijn, maar spreken idealiter wel deelnemers uit verschillende werkvelden aan.

Deel je expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 6 januari 2019 een voorstel van max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie.

Kijk voor meer informatie en de spelregels op de website van de Historicidagen.

Na registratie op de site kun je daar ook je voorstel indienen.

Meer informatie: info@historicidagen.nl.

De spelregels

De organisatie streeft – in het verlengde van het thema Inclusieve geschiedenis – nadrukkelijk ook naar diversiteit in de verschillende sessies en controverses. Diversiteit kan op vele manieren gedefinieerd worden. Dat betekent dat de organisatie aan de indieners vraagt om na te denken over de diversiteit die zij beogen en te verwoorden hoe dat vorm krijgt in hun voorstel. Tegelijkertijd maken we deze kwestie
tot een controverse met de stelling: Inclusiviteit is politiek, net zoals elk ander historisch standpunt.

Overige spelregels

– Maximaal 500 woorden met vermelding van:

o (voorlopige) titel
o inhoudelijk voorstel
o of het een controverse of een sessie betreft binnen of buiten het thema Inclusieve geschiedenis
o namen en organisatie van de spreker(s)
o namen en organisatie van de organisator(en) en de contactpersoon

– Indienen vóór 6 januari 2019
– Indienen kan individueel, als groep of als instelling
– Samenwerking tussen historici vanuit verschillende achtergronden en perspectieven geniet de voorkeur
– Vernieuwende presentatievormen hebben een streepje voor
– Indienen kan alleen via de site www.historicidagen.nl, e-mails met voorstellen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

De programmacommissie neemt uiterlijk 1 maart 2019 een beslissing over de ingediende voorstellen.

Uitnodiging tot bijdragen voor de Historicidagen 2019 in Groningen2018-11-01T12:56:26+00:00

oktober 2018

In memoriam Nettie Groeneveld

2018-10-18T15:11:02+00:00

Begin oktober bereikte ons het droevige bericht van het te vroege overlijden, na een ziekbed, van Nettie Groeneveld.

Nettie heeft veel betekend voor de lhbti-emancipatie en voor de lhbti-gemeenschap. Van 2006 tot 2009 was zij als directeur verbonden aan de IHLIA-vestiging in Leeuwarden, het Anna Blamanhuis. We hebben haar daar leren kennen als een betrokken en prettige collega.

Daarnaast heeft zij zich lange tijd ingezet binnen de homo/lesbische werkgroep van vakbond ABVAKABO voor het tot het stand brengen van antidiscriminatiebeleid en diversiteitsregelingen op de werkvloer.

In memoriam Nettie Groeneveld2018-10-18T15:11:02+00:00

Voortgang Historypin-project: meer memorabilia van Amsterdamse bars gezocht

2019-01-03T13:45:32+00:00

Dank voor alle hulp! De geschiedenis van de homo- en lesbische horeca in Nederland begint zich nu steeds duidelijker af te tekenen op ons platform, maar we zijn er nog lang niet!

Voor Amsterdam alleen al zijn we nog op zoek naar memorabilia van de volgende bars (in alfabetische volgorde):

Bordó, Bruine paard, Casa Maria, Chez Manfred, Chez Rene, Club Lord, Cosmo, Crawl, Cupido, Dirty Dicks, Dubbel D, Dubbeltjesbar, Empire, Entre Nous, Exit, Eve, Fame, Favourite Tavern, Fellows, Festival, Fiacre, Fizz, Four-four-seven, Flux, Fuxxx, Groningen, Habibi Ana, Hotspot, Huyschkaemer, itc, Jamaica Inn, Kempering, Madame Arthur, Mart’s Taveerne, Metro, Mon Ami, Monico, Monopole, Moonlight, Moor’s Eldorado, Nyx, Oerwoud, Pandje, Papillon, Petit Poucet, Plak, Players, Pool, Pul, Potgieter, Queen’s head, Queers cafe, Querelle, Reality, Rigo, Roque, Rouge, Route 66, Shako, ‘t Sluisje, Steps, Sultana, Traffic, Viking, Wharehouse, Volendam, Why Not.

Wie heeft nog flyers, entreekaartjes, buttons, t-shirts, bierviltjes en lucifersdoosjes liggen en wil deze doneren aan IHLIA ofwel een scan of foto ervan sturen naar Connie van Gils: connie@ihlia.nl.

Ook voor vragen of tips kun je bij haar terecht.

Meer informatie over het Historypin-project vind je hier.

Voortgang Historypin-project: meer memorabilia van Amsterdamse bars gezocht2019-01-03T13:45:32+00:00

Vrijwilligers gezocht voor landelijke campagne en expositie With Pride

2018-10-04T10:21:45+00:00

IHLIA is dé erfgoedorganisatie met een maatschappelijk relevante en onmisbare collectie en houdt zich bezig met het verzamelen en toegankelijk maken van informatie op het terrein van de lhbti-gemeenschap. In 2018 bestaat IHLIA veertig jaar.

Om dit jubileum te vieren presenteert IHLIA With Pride; een campagne en tentoonstelling waarin de turbulente strijd van de afgelopen veertig jaar van de lhbti-beweging wordt getoond. Een tentoonstelling van activisme tot burgerschap, van homofiel tot lhbti, van discriminatie naar wettelijke gelijkstelling.

Voor With Pride zoeken we vrijwilligers om er een groot succes van te maken!

Wie zoeken wij?

– Rondleiders
– Publieksbegeleiders
– Assistenten productie
– Assistenten randprogramma
– Bouwers

Wat vragen wij?

– Enthousiasme, betrouwbaarheid en inzet
– Representatieve uitstraling
– Sterke communicatieve vaardigheden
– Functiespecifieke vaardigheden
– Beschikbaarheid van minimaal 3 dagdelen

Wat bieden wij?

– Een werkplek in een hecht en enthousiast team van professionals en vrijwilligers in een idealistische erfgoedorganisatie
– Leuke werkervaring en een mooie toevoeging op je cv
– Persoonlijke uitnodiging voor de feestelijke opening
– Het originele With Pride T-shirt

Meld je aan door een mail te sturen naar: myrthe@ihlia.nl

Vrijwilligers gezocht voor landelijke campagne en expositie With Pride2018-10-04T10:21:45+00:00

september 2018

3 november: Symposium Uit de kast!

2019-01-03T13:45:32+00:00

Aanleiding voor het symposium is het onderzoek dat Luc Brants doet – in opdracht van het COC Tilburg-Breda en omgeving – naar de manier waarop er in Tilburg vroeger met homoseksualiteit werd omgegaan.

De enige informatie over homoseksualiteit in Tilburg gedurende de periode 1910-1971 is terug te vinden in de dagrapporten van de diverse politieposten en de recherche. Het betreft onder andere seksuele contacten in urinoirs en andere openbare ruimten. Brants kreeg bij zijn onderzoek hulp van enkele vrijwilligers van het archief die meters dagrapporten hebben doorgeplozen op zoek naar materiaal over homoseksuele activiteiten. Regionaal Archief Tilburg wil niet alleen het wetenschappelijk gebruik van archieven stimuleren, maar vindt ook dat het archief maatschappelijk relevant behoort te zijn. Daarom is ook samenwerking gezocht met het COC Tilburg, Breda en omgeving.

De middag brengt een aantal onderzoekers en sprekers samen, waaronder historicus en schrijver Alex Bakker, journaliste Toni Boumans en IHLIA-directeur Lonneke van den Hoonaard.

Meld je aan

Het symposium vindt plaats op zaterdagmiddag 3 november van 13.00 tot 17.00 uur in Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75 in Tilburg. De inloop is vanaf 12.30 uur en er wordt afgesloten met een borrel. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 november per mail aanmelden via info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Uit de kast!

Meer informatie over het symposium vind je hier.

3 november: Symposium Uit de kast!2019-01-03T13:45:32+00:00

21 oktober: een middag met de Wilde Rozen

2018-09-26T10:33:33+00:00

De cultroman (1979) Wilde Rozen is een parodie op het lesbische leven van vier generaties Groningse vrouwen. 

Na de geheel herziene vierde druk in juni dit jaar heeft Damesschrijfbrigade Dorcas besloten het archief van Wilde Rozen over te dragen aan IHLIA.

Ter gelegenheid daarvan organiseert IHLIA een feestelijke middag:

  • Connie van Gils, vaste medewerkster bij IHLIA en gespecialiseerd in lesbische literatuur, zal een lezing verzorgen onder de titel ‘Erotiek in lesbische romans uit de jaren ’70 en ’80.’
  • De vier dames lezen elk een fragment voor uit het boek
  • Lonneke van den Hoonaard, directeur van IHLIA, krijgt het archief deze middag overhandigd door Damesschrijfbrigade Dorcas.
  • Na afloop is er gelegenheid je eigen exemplaar van Wilde Rozen te laten signeren.
  • We sluiten de middag af met een drankje.

Praktische informatie

Datum: zondag 21 oktober
Tijd: 15:00 – 17:00 uur
Locatie: Ronde zaal, 2de etage OBA Oosterdok

In verband met de beperkte ruimte is het aan te raden om te reserveren! Stuur een mailtje naar aanmelden@ihlia.nl en geef aan met hoeveel mensen je wilt komen. We zien je graag 21 oktober bij IHLIA in de OBA.

21 oktober: een middag met de Wilde Rozen2018-09-26T10:33:33+00:00

Registratie voor 2e Congres LGBTI onderzoek in de lage landen: t/m 28 september

2019-01-03T13:45:33+00:00

State-of-the-art en een blik op de toekomst

Op 10 oktober vindt in Amsterdam de tweede editie plaats van het Vlaams-Nederlands congres LGBTI onderzoek. Het congres beoogt een interdisciplinaire uitwisseling. Het doel van het congres is onderzoekers en andere belangstellenden op de hoogte te houden van actueel LGBTI onderzoek in Nederland en Vlaanderen. Het congres wordt georganiseerd door het Vlaams-Nederlands Netwerk LGBTI onderzoek in samenwerking met prof. dr. Henny Bos.

Tijdens de dag zullen ruim 30 nieuwe en ervaren onderzoekers huidig onderzoek of reflecties op LGBTI onderzoek presenteren. Er zijn veel disciplines vertegenwoordigd en onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: media, stigma, welbevinden, religie, juridische perspectieven, jongeren, etniciteit, geschiedenis, sociale bewegingen en effectiviteit van interventies. De presentaties en thematische panels vinden plaats in parallelle sessies, in het Nederlands of het Engels.

Keynote speakers

Prof. dr. Ilan Meyer is werkzaam aan het Williams Institute (University of California in Los Angeles; UCLA) en werkte hiervoor aan de Columbia University in New York. Meyer is de grondlegger van het seksueel minderheidsstress model dat veel gebruikt wordt als verklaring om de verschillen in psychische gezondheid tussen homoseksuele en heteroseksuele individuen te verklaren. Hij is de hoofdonderzoeker van de “Generation” studie waarover zijn presentatie tijdens deze dag onder andere zal gaan.

Prof. dr. Theo Sandfort (Columbia University in New York) was voorzitter van de toenmalige afdeling homostudies aan de Universiteit van Utrecht en van het onderzoeksprogramma “Diversiteit, levensstijl en gezondheid” van het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek (het huidige Rutgers). Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie en van de International Academy of Sex Reseach. Sandfort doet zowel onderzoek in de Verenigde Staten en verschillende Afrikaans landen naar onder andere mannen die seks hebben met mannen. In zijn presentatie zal hij hier nader op ingaan en ook de link leggen met Nederland.

Deelnemen en aanmelden

Aanmelding voor deze dag kan vanaf nu tot en met 28 september via deze link. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Deelname bedraagt € 35,00. Ook niet-onderzoekers zoals studenten, LGBTI-organisaties, maatschappelijke organisaties, kenniscentra en overheden kunnen deelnemen aan deze dag.

Studenten betalen € 15,00. Een beperkt aantal UvA studenten kan gratis deelnemen. Indien je UvA student bent, vermeld dan je studentnummer bij je aanmelding.

Deelname is inclusief koffie/thee, lunch, drankjes en congresmateriaal. De inloop en registratie beginnen om 10.00 uur. Het programma duurt van 11.00-17.00 uur met daarna een informeel drankje.

Dit zijn de gegevens voor de betaling:

Naam rekeninghouder: UvA – Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
BIC code bank: DEUTNL2N
IBAN nummer: NL19DEUT0540408484

Graag onder vermelding van: C.2524.0585.01, uw naam en uw e-mailadres

Meer informatie: congresLGBTI2018@rutgers.nl

English information

Plenary sessions will be mostly in Dutch. The keynote presentation of Ilan Meyer and some of parallel sessions with presentations will be in English.


Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van Amsterdam en Rutgers

MEER INFO OVER WERK KEYNOTE SPEAKERS BIJ IHLIA

→ Kijk wat IHLIA in haar database heeft opgenomen van Ilan Meyer. Je kunt ook terecht bij de EBSCO LGBT Life-database waar IHLIA als enige organisatie in Nederland een abonnement op heeft. 

 

→ Kijk wat IHLIA in haar database heeft opgenomen van Theo Sandfort. Je kunt ook terecht bij de EBSCO LGBT Life-database waar IHLIA als enige organisatie in Nederland een abonnement op heeft.

 

Registratie voor 2e Congres LGBTI onderzoek in de lage landen: t/m 28 september2019-01-03T13:45:33+00:00