IHLIA LGBT Heritage

About IHLIA LGBT Heritage

This author has not yet filled in any details.
So far IHLIA LGBT Heritage has created 262 entries.

March 2015

IHLIA zoekt herinneringen aan Youri Egorov

Ook zo benieuwd naar het leven van Youri Egorov?

IHLIA organiseert in samenwerking met Marijke Eichelsheim van Marijke Music Management een tentoonstelling over deze meesterpianist.

De tentoonstelling gaat plaatsvinden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) aan het IJ. Een datum is nog niet bekend.

Wij zijn op dit moment op zoek naar:

  • herinneringen aan Youri Egorov
  • objecten en documentatiemateriaal

Wil je een bijdrage leveren aan deze bijzondere expositie; heb je brieven, foto’s, oude films, bladmuziek en/of andere gewone of aparte objecten? Wij zijn erg geïnteresseerd.

Mocht je informatie willen delen en/of objecten eventueel in bruikleen willen geven, zou je dan ons een mail willen sturen naar egorov@ihlia.nl?

Alvast dank voor je bericht!

February 2015

Lezing over Frieda Belinfante – exclusief voor Vrienden van IHLIA

Vrienden van IHLIA zijn van harte uitgenodigd voor de bijzondere bijeenkomst ter gelegenheid van de nieuwe expositie van IHLIA: Alles uit de kast, verborgen schatten van IHLIA. Deze bijeenkomst is exclusief voor donateurs.

Toni Boumans houdt een lezing naar aanleiding van het verschijnen van haar meest recente boek, de biografie Frieda Belinfante, een schitterend vergeten leven. Frieda Belinfante was de eerste vrouwelijke dirigent, openlijk lesbisch en verzetsstrijder in WO2.

Op deze foto zie je Frieda Belinfante (links) aan tafel met haar partner componiste/ pianiste Henriette Bosmans in hun huis aan de Hendrik
Jacobszstraat in Amsterdam – tussen circa 1927 en circa 1929, auteur onbekend (bron: United States Holocaust Memorial Museum).

Nog geen Vriend van IHLIA?

Ben je nog geen lid en wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Ga naar onze Vriendenpagina en meld je aan. Je steunt daarmee tegelijkertijd ons belangrijke werk!

January 2015

IHLIA organiseert symposium over seksuele en genderidentiteit in erfgoed

Op 20 maart 2015 organiseren het Amsterdam Museum, IHLIA, de Reinwardt Academie en COMCOL voor de Nederlandse erfgoedwereld een symposium over het onderwerp ‘seksuele en genderidentiteit in erfgoed – Queering the Collections’.

Wat is ‘queering’?

Met het ‘queeren’ van een collectie bedoelen wij het onderzoeken, beschrijven en ontsluiten van queer aspecten van objecten die deel uitmaken van de collectie van een museum of erfgoedinstelling. Daarnaast verstaan wij onder queeren het actief verzamelen van objecten met een queer betekenis.

Queer erfgoed beschouwen we als gegevens en objecten die een deel van het verhaal vertellen van (groepen) mensen die zich seksueel verhouden met mensen van hetzelfde geslacht. Evenals mensen die in hun gedrag afwijken van de in hun tijd en cultuur heersende gendernormen. Mensen die we nu lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zouden noemen.

Waarom is het nodig?

Erfgoed is voor iedereen
Musea, bibliotheken en archieven zijn van en voor iedereen. We maken allen deel uit van ons erfgoed, maar kan iedereen zich ook terug vinden in de collecties? Zonder twijfel bevatten de collecties in Nederland erfgoed dat iets vertelt over mensen die wij nu lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zouden noemen. Vanwege het taboe zal elke verwijzing daarnaar doorgaans zijn weggelaten wanneer iemands werk of verzameling in een collectie belandde. Het is onzichtbaar, en dus bestaat het niet.

Juist omdat er zo weinig bewaard en gedocumenteerd is, is het van groot belang om het erfgoed dat er wel is te identificeren, vindbaar te maken en om actief te verzamelen. Kortom: de collectie te ‘queeren’. Daarmee krijgen ook (seksuele en gender-)minderheden zichtbaar een plek in musea, bibliotheken en archieven.

De homo-emancipatie in Nederland is toch wel klaar?
Op school, in de sportzaal, in het verzorgingstehuis en in traditionele gemeenschappen krijgen veel LHBT’ers nog te maken met vooroordelen en uitsluiting. Het zelfmoordcijfer onder jeugdige LHBT’ers is significant hoger dan onder controlegroepen. Het is daarom belangrijk het onderwerp ook in de geschiedenis zichtbaar te maken. Het geheugen van Nederland betekent ook de geschiedenis van alle inwoners laten zien.

In het buitenland is men al enige tijd bezig met het queeren van collecties. In Nederland hebben slechts enkele archieven en musea bewust en consistent aandacht voor queer erfgoed.

Het symposium

Op 20 maart 2015 organiseren het Amsterdam Museum, IHLIA, de Reinwardt Academie en COMCOL een symposium over dit onderwerp voor archivarissen, curatoren, beslissers en beleidsmakers van de Nederlandse erfgoedwereld.

Meer weten over deze bijeenkomst? Ga hiervoor naar onze speciale pagina met alle informatie en aanmelding.

Thema Pride Photo Award 2015: Stories of Love and Pride

Foto: Princesses in a land of machos © Nicola Okin Frioli 

Als partner van de Pride Photo Award, maakt IHLIA graag het thema van de vijfde editie van deze internationale fotowedstrijd over seksuele en genderdiversiteit bekend: ‘Stories of Love and Pride’.  Een breed thema, dat dit eerste lustrum verbindt met de vorige edities.

Pride Photo Award nodigt fotografen van over de hele wereld uit om deel te nemen aan de wedstrijd die in april 2015 begint. Vorig jaar werden 3600 foto’s ingediend door 375 fotografen met 62 verschillende nationaliteiten. Winnaar was de Brits/Iraanse fotografe Parisa Taghizadeh met een foto uit haar serie ‘Boy’.

Het idee voor het thema van 2015 ontstond tijdens de evaluatie van de wedstrijd met de jury. De winnende series van 2014 vertelden relatief veel verhalen van mensen die in moeilijke omstandigheden leven: Rusland, Oeganda, Zuid-Afrika, Indonesië, Bangladesh. Er zaten weinig tot geen verhalen tussen over liefde en intimiteit. Verder hadden veel deelnemers het woord ‘pride’ nogal letterlijk opgevat en foto’s van Pride Parades ingezonden. Het thema van 2015 daagt fotografen uit om Pride in bredere zin te verbeelden: trots zijn op wie jij bent, jezelf kunnen zijn zonder je aan te passen aan wat andere mensen of gemeenschappen vinden hoe je moet zijn: een ‘echte man’, bijvoorbeeld.

‘Stories of Love and Pride’ is een breed thema, wat goed past bij een lustrumeditie. Het biedt bovendien volop vrijheid aan fotografen om er een eigen invulling aan te geven.

Naast het jaarlijks wisselende thema introduceert Pride Photo Award een nieuwe categorie: ‘Singles’. Verder kent de wedstrijd van 2015 twee vaste categorieën: Gender en een Open categorie. De jury kan bovendien speciale vermeldingen verlenen aan series waarvan de kwaliteit, creativiteit  of het onderwerp een belangrijke aanvulling vormt op de winnaars.

Volgens planning begint de wedstrijd op maandag 20 april 2015. De inzendtermijn sluit op zondag 14 juni 2015 om 23.59 uur. Deze data kunnen nog wijzigen.

De uitreiking zal medio augustus 2015 plaatsvinden in de Oude Kerk te Amsterdam. De Pride Photo Award-expositie zal daar een maand lang tentoongesteld worden en zal naar verwachting 20.000 bezoekers trekken.

November 2014

Geschiedenis van IHLIA – 2014

IHLIA krijgt een nieuwe huisstijl en website

May 2014

2014

Wetswijziging omtrent vermelding van het geslacht in de geboorteakte; deze wordt versoepeld. Nu is enkel het oordeel van een deskundig voldoende om het geslacht op de geboorteakte aan te kunnen passen. Voorheen moest men hier eerst een geslachtsveranderende operatie voor ondergaan.

November 2013

Geschiedenis van IHLIA – 2013

– Anna Blaman Huis moet helaas de deuren sluiten. De in Leeuwarden opgebouwde collectie is ondergebracht bij Tresoar en de Bibliotheekservice Friesland. De AVM-collectie is geschonken aan het COC Fryslan. Het grootste deel van de in Anna Blaman Huis aanwezige niet Friese archieven, affiches en de muziekcollectie werden overgebracht naar de IHLIA-vestiging in Amsterdam.

– Opname boeken en grijze literatuur van IHLIA in de Nederlandse Centrale Catalogus en Worldcat

Geschiedenis van IHLIA – 2012

– Het Anna Blaman Huis bestaat 30 jaar

– Plaatsing Roze Kast bij IHLIA Amsterdam. In de Roze Kast staan boeken en films die gaan over LHBT-thema’s. Deze boeken en films kunnen via de OBA geleend worden

– Vierde internationale GLBT ALMS Conferentie in Amsterdam, georganiseerd door IHLIA in de OBA met ruim honderd deelnemers van over de hele wereld. Met thema’s hoe de LHBT-geschiedenis te verzamelen, te archiveren en deze vervolgens beter zichtbaar en toegankelijk te maken

– Lancering website Open Up! Een project van IHLIA over de geschiedenis van de LHBT-emancipatie en -ontwikkeling in voornamelijk Centraal, Oost- en Zuidoost-Europa

– Na het faillissement van de Schorer Stichting verwerft IHLIA het archief van deze organisatie

– IHLIA verwerft een deel van de collectie van de Rotterdamse amateurfilmer en homoactivist Rob de Vries met filmmateriaal over de homo-emancipatiestrijd in de roerige jaren ’70 en ‘80

– Start project Roze Levensverhalen in samenwerking met Amstelgroep, waarin getrainde vrijwilligers de levensverhalen van ‘roze’ ouderen opschrijven

– Expositie Bi in Beeld, geopend door minister Marja van Bijsterveldt van OCW

– De IHLIA-archieven bij het IISG zijn nu toegankelijk via de catalogus van het IISG en aldaar raadpleegbaar

Geschiedenis van IHLIA – 2011

– In navolging van de Amsterdamse vestiging, trekt het ABH ook in Leeuwarden in de Openbare Bibliotheek (OBL). De feestelijke opening in september trekt meer dan 120 bezoekers

– Bijzondere, door IHLIA samengestelde, tentoonstelling De waanzin van het recht ziet het levenslicht. Over 100 jaar strafrecht en homoseksualiteit in Nederland. Lees de bijbehorende brochure.

– Expositie Lesbian Postcards op het IHLIA-plein bij de OBA

Geschiedenis van IHLIA – 2010

– Het jaar staat in het teken van Anna Blaman. Zij overleed in 1960 en is van groot belang geweest voor lesbische vrouwen in de periode na de Tweede Wereldoorlog.

– IHLIA-medewerker Connie van Gils stelt het boek Langoureus verlangen samen. Het is een bloemlezing van herinneringen aan Anna Blaman. In de OBA wordt het boek met onder andere Xaviera Hollander en Maxim Februari feestelijk gepresenteerd. Ook in het Anna Blamanhuis vindt in bijzijn van Isabelle Diks, Klaar Plattel en Dolf een mooie presentatie plaats.

Geschiedenis van IHLIA – 2009

– IHLIA maakt spannende tijden door. Onduidelijkheid over de financiën maakt dat met het zicht op de toekomst de fusie van de twee vestigingen in Amsterdam en Leeuwarden verder wordt uitgewerkt. Er komt een algemeen directeur voor beide vestigingen.
– ABH ontplooit weer nieuwe activiteiten in de vorm van een dichtersavond en de tentoonstelling Oog voor vrouwen is te zien.

2009

Lesbo-encyclopedie verschijnt

2008

– Oprichting Company Pride Platform.

– Oprichting Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Geschiedenis van IHLIA – 2007

– Opening van de tentoonstelling Wie kan ik nog vertrouwen in het Verzetsmuseum Leeuwarden door Inge Diepman

– Het ABH bestaat 25 jaar

– IHLIA Amsterdam verhuist naar de OBA. Opening door toenmalige wethouders Carolien Gehrels en Tjeerd Herrema. De tentoonstelling die te zien is, gaat over de verhalen over het Homomonument: Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen

– De organisatie- en persoonlijke archieven worden ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam

2007

– Verschijning stuk verzamelde homobeweging (redactie COC en Movisie), geheten Beleidsvisie Homo-lesbisch biseksueel en transgenderbeleid

– Nota Gewoon homo zijn: lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008 – 2011 door minister Ronald Plasterk

Geschiedenis van IHLIA – 2006

– Opening van de tentoonstelling Wie kan ik nog vertrouwen in herinneringscentrum Kamp Westerbork door Ayaan Hirsi Ali. Later in dat jaar verhuist deze tentoonstelling naar het verzetsmuseum Amsterdam en wordt daar geopend door Boris Dittrich.

– Froukje Hernamdt ontvangt het Roze Pompebled voor haar verdiensten voor roze Friesland.

– Nettie Groeneveld wordt in 2006 de nieuwe directeur van het Anna Blaman Huis.

2005

Verschijning Homo-encyclopedie van Nederland

Geschiedenis van IHLIA – 2004

Hennie Smid, oprichtster en initiatiefneemster van het Anna Blaman Huis, overlijdt op 59 jarige leeftijd.

2004

– Stichting Love Exiles opgericht in Amsterdam.

– De Noodles (opgericht in 2001) leggen als eerste transgenderorganisatie een krans bij het homomonument tijdens dodenherdenking.

– T3 conferentie, een landelijke transgenderconferentie georganiseerd door Stichting T-Image.

– De Transgender Day of Remembrance wordt geïntroduceerd in Nederland door de Noodles.

Geschiedenis van IHLIA – 2003

– Op 14 november viert IHLIA het 25-jarig bestaan van Homodok.

– IHLIA krijgt geld in het kader van Rechtsherstel Homoseksuelen Tweede Wereldoorlog. Van dit geld wordt de Schorerbibliotheek verder gereconstrueerd, wordt een tentoonstelling ontwikkeld over het verzet en de vervolging van homoseksuelen rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland en wordt IHLIA verder geprofessionaliseerd.