Kerken

Leeslijst

Kerken2019-01-22T14:59:19+00:00

In Kerken vind je een overzicht van boeken die gaan over hoe de kerk omgaat met homoseksualiteit.

Onderstaande leeslijst is ook via onze zoekmachine te bekijken. Daar kun je je zoekopdrachten opslaan, maar daarvoor moet je eerst een account aanmaken. Wil je materiaal inzien? Helaas is onze collectie niet uitleenbaar, vanwege de hoge zeldzaamheidswaarde. Maak daarom een lijst (maximaal 12 items) met wat je graag wilt inzien en stuur deze naar info@ihlia.nl

Je kunt ook altijd weer terug naar het overzicht met alle onderwerpen.

Uniform uit de kast : leger des Heils en homoseksualiteit.  / Joël Batenburg.

Gorinchem: Narratio, 2011 - 72 p.: ill.

Boek
Wie aan het Leger des Heils denkt, denkt aan een organisatie die zich inzet ...
uitgave: Gorinchem: Narratio, 2011 - 72 p.: ill.
annotatie: Recensie op Ihlia-site.
recensie: Lees hier de IHLIA recensie
ISBN: 9052638867
onderwerpen:
 • homomannen
 • lesbische vrouwen
 • christendom
 • acceptatie
 • homofobie
 • leger des heils
 • nederland
samenvatting: Wie aan het Leger des Heils denkt, denkt aan een organisatie die zich inzet voor iedereen die hulp nodig heeft. Alle activiteiten van het Leger zijn daar op gericht. Het Leger komt op voor de zwakkeren in de samenleving. Dat verdient respect. Het bevreemdt dan ook dat dit kleine, maar sympathieke met-hart-en-hand-kerkgenootschap nog steeds niet altijd ondubbelzinnig achter ál zijn eigen manschappen staat. Homoseksuele heilssoldaten hebben in eigen kring al decennialang een status aparte. Aan de traditionele afkeuring van homoseksualiteit is in de officiële besluitvorming van het Leger des Heils nog vrijwel niets afgedaan. In 'Uniform uit de kast' komen tien homo's en vier lesbiennes aan het woord. Zij zouden dit kerkgenootschap de rug kunnen toekeren. Waarom doen ze dat niet? Daarover gaat dit boek. Vrijwel allemaal blijven zij strijden voor hun vanzelfsprekende recht op gelijke behandeling. (NB: Er is nog een boek met deze titel in de collectie. Dit gaat over homoseksualiteit in de krijgsmacht).

signatuur: cat. (baten-j/uni) b

ODE3

toegang:
Coming out churches - Dutch edition : gids voor kerk & homo  / Samengest. door Wielie Elhorst & Tom Mikkers.

Zoetermeer: Meinema, 2011 - 116 p.: ill.

Boek
Kerkelijke veroordeling van homoseksualiteit kan rekenen op aandacht van de ...
uitgave: Zoetermeer: Meinema, 2011 - 116 p.: ill.
annotatie: Recensie op Ihlia-website.
ISBN: 9789021143118
onderwerpen:
 • christendom
 • acceptatie
 • homohuwelijk
 • nederland
samenvatting: Kerkelijke veroordeling van homoseksualiteit kan rekenen op aandacht van de media. Maar hoe zit het met kerken waar homo's en lesbo's wel degelijk welkom zijn? Het is de hoogste tijd dat deze kerken uit de kast komen en het beeld doorbreken dat kerken en homo-emancipatie tegenover elkaar staan. Deze gids biedt een helder overzicht: de kerkelijke gastvrijheid is gemeten aan de hand van de vraag in hoeverre paren van hetzelfde geslacht de mogelijkheid hebben om er te trouwen. Daarnaast geven interviews met bekende en onbekende Nederlanders een beeld van de rol die mensen in en rondom de kerk gespeeld hebben bij de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen in ons land.

signatuur: cat. (coming/out) b

roze kast

toegang:
Dag jongen van licht : Toespraken bij het afscheid van homoseksuele mannen  / Jan van Kilsdonk ; met een inleiding van Pierre Valkering.

Nijmegen: Valkhof, cop. 2012 - 305 p.

Boek
Ruim dertig jaar lang was pater Jan van Kilsdonk sj (1917-2008) in Amsterdam ...
uitgave: Nijmegen: Valkhof, cop. 2012 - 305 p.
annotatie: Recensie op Ihlia-website.
recensie: Lees hier de IHLIA recensie
ISBN: 9789056253882
onderwerpen:
 • homomannen
 • hiv/aids
 • dood
 • priesters
 • rooms-katholicisme
 • nederland
 • 1980 1990
 • 1990 2000
samenvatting: Ruim dertig jaar lang was pater Jan van Kilsdonk sj (1917-2008) in Amsterdam studentenpastor. In dat verband ging zijn aandacht ook uit naar homoseksuele studenten. In het Amsterdamse homo-uitgaansleven was hij een bekende verschijning. Na zijn pensionering, in 1982, brak in volle hevigheid de HIV/aids-epidemie uit. De meeste slachtoffers vielen juist onder homoseksuele mannen. Artsen stonden aanvankelijk machteloos. Het lijden en de ontluistering die de ziekte met zich meebracht waren groot, fysiek maar ook mentaal, omdat de gedachte ?ze hebben er toch zelf om gevraagd? gemakkelijk in sommige mensen op kon komen. Pater Van Kilsdonk heeft talloze mannen bijgestaan tijdens hun ziekte en stervensproces. Minstens zeventig keer heeft hij vaak uitvoerig gesproken tijdens een afscheidsviering in zo'n situatie. In Dag jongen van licht worden dertig van deze toespraken geanonimiseerd gebundeld. Dertig mannen, variërend van zeer geleerd tot zeer eenvoudig, van dokter en universitair medewerker tot barman en business boy, naar wie pater Van Kilsdonk met liefde heeft gekeken en over wie hij met liefde heeft gesproken, zonder de moeilijke kanten van hun levens onbesproken te laten. Dertig toespraken die een kleurrijk, soms adembenemend beeld geven van de Amsterdamse homo-subcultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw. Dertig levensverhalen die vaak lezen als een aangrijpende roman in een notendop, waarin mensen recht wordt gedaan en die een belangrijke impuls kunnen geven aan het denken over homoseksualiteit, ziekte, God en geloof. Van noten en een inleiding voorzien door Pierre Valkering, die zelf sinds vele jaren parochiepastor is te Amsterdam en voor wie pater Van Kilsdonk een leermeester is geweest.

signatuur: cat. (kilsd/dag) b

ODE3 BIO

toegang:
Een vondst van de schepper : avonturen met godsdienst en homoseksualiteit (1961-2011)  / Pim Ligtvoet en Wilfred Ploeg.

Gorinchem: Narratio, 2011 - 148 p.

Boek
Twee mannen beschrijven hun leven vanuit twee verschillende vertrekpunten. De ...
uitgave: Gorinchem: Narratio, 2011 - 148 p.
ISBN: 9789053020296
onderwerpen:
 • homomannen
 • rooms-katholicisme
 • gereformeerde kerken in nederland
 • priesters
 • heterohuwelijk
 • coming out
 • nederland
 • 1945 2000
 • 2000 2010
samenvatting: Twee mannen beschrijven hun leven vanuit twee verschillende vertrekpunten. De een groeit op in een katholiek milieu, de ander krijgt een orthodox-gereformeerde opvoeding. De katholieke jongen heeft een roeping als priester, de protestant gaat een huwelijk aan. Beide jongens worden volwassen mannen in de jaren zestig en zeventig, jaren waarin de individualisering, secularisering en ontzuiling in Nederland steeds grotere vormen aanneemt. Als de twee gaandeweg ontdekken dat ze homoseksueel zijn, moeten ze hun eigen, individuele weg zien te vinden om hier vorm aan te geven. Dat gaat niet vanzelf. In een tiental hoofdstukken beschrijven ze een halve eeuw van belevenissen op het gebied van godsdienst, homoseksualiteit en werk.

signatuur: cat. (ligtv/plo) b

ODE3 BIO

toegang:
Homosexuality and Religion : An Encyclopedia  / ed. by Jeffrey S. Siker.

Westport, CT [etc.]: Greenwood Press, 2007 - x, 258 p.

Boek
Few issues today cause more public - and private - debate than the interaction ...
uitgave: Westport, CT [etc.]: Greenwood Press, 2007 - x, 258 p.
ISBN: 9780313330883
onderwerpen:
 • lhbt
 • godsdiensten
 • seksuele oriëntatie
 • theologie
 • spiritualiteit
 • wetenschappelijke disciplines
samenvatting: Few issues today cause more public - and private - debate than the interaction of homosexuality and religion. From the question of gay marriage to the place of gays and lesbians within faith communities, religious leaders and lay members must deal with these issues for now and for years to come. What is the historical position of the major denominations? How are people of faith balancing their beliefs? This encyclopedia provides an overview of the various attitudes and responses that religions have had to the presence of gay, lesbian, bisexual, and transgendered persons within their communities. This is the most comprehensive volume to date on the intersections between religion and homosexuality. Synthetic overview essays examine topics such as "Homosexuality, Religion, and the Law," "Homosexuality, Religion, and the Biological Sciences," and "Homosexuality, Religion, and the Social Sciences". A-Z entries cover a wide range of religious traditions across the world. Entries contain significant bibliographic references, including websites, for further study.

signatuur: cat. (homosexuality/rel/enc) cb

ODE3 NASLAG

dgb grijs

toegang:
Kerk En Homoseksualiteit  / Ton Smits.

Zoetermeer: Free Musketeers, 2011 - 189 p.

Boek
Na zijn pensionering als ziekenhuispastor te Amsterdam besloot Ton Smits ...
uitgave: Zoetermeer: Free Musketeers, 2011 - 189 p.
ISBN: 9789048419630
onderwerpen:
 • christendom
 • bijbel
 • seksuele oriëntatie
 • sociale normen
 • homohuwelijk
 • acceptatie
samenvatting: Na zijn pensionering als ziekenhuispastor te Amsterdam besloot Ton Smits onderzoek te doen naar een probleem dat hij in de praktijk steeds weer tegen is gekomen: waarom doen kerken en moskeeën zo moeilijk als het over homoseksualiteit gaat? En: is het mogelijk te komen tot een positieve aanvaarding van homofilie en homoseksualiteit? Dit boek is de weerslag van dat onderzoek. De auteur hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk en kerkelijk denken over dit onderwerp.

signatuur: cat. (smits/ker) b

ODE3

toegang:
Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit : een poging tot verheldering  / Ad Prosman.

Heerenveen: Groen, 2013 - 283 p.

Boek
Homoseksualiteit is nog steeds zeer omstreden, ook in kerkelijke kring. Over ...
uitgave: Heerenveen: Groen, 2013 - 283 p.
annotatie: Bibliogr.: p. 274-281.
ISBN: 9789088970849
onderwerpen:
 • seksuele oriëntatie
 • bijbel
 • calvinisme
 • homohuwelijk
 • pastorale zorg
 • ethiek
 • geschiedenis
 • nederland
samenvatting: Homoseksualiteit is nog steeds zeer omstreden, ook in kerkelijke kring. Over het onderwerp heerst nog veel onduidelijkheid en verlegenheid. In dit boek poogt dr. Ad Prosman verheldering te geven. Hij bespreekt de bijbelse gegevens en gaat in op de rol die de kerk heeft gehad in een steeds veranderende cultuur. Ook vraagt hij aandacht voor de verantwoordelijkheid van kerkenraden en gemeenten.

signatuur: cat. (prosm/hom) b

ODE3

toegang:
Oké, ik ben dus homo : over homoseksualiteit en het volgen van Jezus  / Herman van Wijngaarden.

Zoetermeer: Jes!, 2013 - 72 p.

Boek
?Oké, ik ben dus homo? is geschreven voor jongeren als Jochem, Anne-Roos, Marc ...
uitgave: Zoetermeer: Jes!, 2013 - 72 p.
ISBN: 9789023920984
onderwerpen:
 • homo/lesbische jongeren
 • christendom
 • bijbel
 • seksualiteit
 • vriendschappen
samenvatting: ?Oké, ik ben dus homo? is geschreven voor jongeren als Jochem, Anne-Roos, Marc en Gertine. Ze komen in dit boek aan het woord, omdat ze christen zijn én homo. De auteur wil hen moed inspreken.?'Ik ervaar dat het kan: christen én homo zijn. Niet op de manier van "Hoera, ik ben homo" of "Help, ik ben homo." Wat ik wil zeggen, is eigenlijk: "Oké, ik ben dus homo..."' Kwesties die aan de orde komen, zijn: het geloof van een christen-homo, homoseksualiteit en de Bijbel, de plaats van seksualiteit, en het belang van vriendschap.

signatuur: cat. (wijng-h/oké) b

toegang:
In het oog van de orkaan : 'Homobisschop' tegen wil en dank  / Gene Robinson ; met een voorwoord van Aartsbisschop Desmond Tutu ; vert. [uit het Engels door] Marco Derks.

Kampen: Kok, 2009 - 191 p.

Boek
Deze eerste openlijk homoseksuele bisschop ter wereld droeg bij zijn inzegening ...
uitgave: Kampen: Kok, 2009 - 191 p.
annotatie: Oorspr. titel en uitg.: In the eye of the storm. - [New York, NY] : Seabury, 2008.
ISBN: 9043516280
onderwerpen:
 • homomannen
 • bisschoppen
 • anglicanisme
 • bijbel
 • hiv/aids
 • usa
samenvatting: Deze eerste openlijk homoseksuele bisschop ter wereld droeg bij zijn inzegening een kogelvrij vest. In zijn boek biedt hij een religieuze plaatsbepaling vanuit zijn eigen leven. Hij vindt dat homoseksualiteit goed verenigbaar is met de letter van de Bijbel, en dat Christenen tot taak hebben zich voor rechtvaardigheid in te zetten. Ook een en ander over de vrouwengevangenis in New Hampshire en de homoschuilkerk van Hongkong.

signatuur: cat. (robinson-g/in/nl) b

toegang:
Adam en Evert : de spanning tussen kerk en homoseksualiteit  / Ruard Ganzevoort, Erik Olsman, Mark van der Laan.

Kampen: Ten Have, 2010 - 169 p.

Boek
Net als de evolutietheorie ligt homoseksualiteit zeer gevoelig in de ...
uitgave: Kampen: Ten Have, 2010 - 169 p.
annotatie: Bibliogr: p. 163-167. - Zie ook: www.adamenevert.nl. Recensie op Ihlia site.
recensie: Lees hier de IHLIA recensie
ISBN: 9025960407
onderwerpen:
 • seksuele oriëntatie
 • protestantisme
 • bijbel
 • seksualiteit
 • attituden
 • pastorale zorg
 • nederland
samenvatting: Net als de evolutietheorie ligt homoseksualiteit zeer gevoelig in de christelijke wereld. Maar ook daar lopen (jonge) vrouwen en mannen rond met homoseksuele gevoelens, die ze een plek moeten geven. Makkelijk is dat niet. Vaak vinden zijzelf, hun familie, vrienden en predikanten homoseksueel gedrag in strijd met de Bijbel. In Adam en Evert staan de verhalen van christelijke jongeren en hun omgeving centraal. Hoe proberen jonge mensen hun geloof en homoseksualiteit met elkaar te verenigen? Sommigen slagen erin beide met elkaar te verzoenen, anderen leiden een dubbelleven, weer anderen kiezen voor een celibatair leven of verlaten juist de kerk. De auteurs analyseren in dit boek de verschillende manieren waarop men binnen de orthodox-christelijke en evangelische kerken over homosekualiteit spreekt. Ze bespreken de Bijbelse verwijzingen naar homoseksualiteit op een onpartijdige manier en stellen vanzelfsprekende ideeën binnen en buiten de kerken ter discussie. Daarmee biedt het boek openingen voor een nieuwe visie op homoseksualiteit en op gemeente-zijn. Ten slotte geven de auteurs handreikingen aan kerkleiders en benoemen ze een aantal spelregels voor een (kerkelijk) gesprek over homoseksualiteit.

signatuur: cat. (ganze/ada) b

ODE3

roze kast

toegang:
Hoor onze stem! : Christelijke lesbische vrouwen uit heel Europa vertellen hun verhaal  / Randi O. Solberg (eindred.) ; vert. van een selectie uit het Engels door Marianne Welten.

Nieuwegein: Esuberanza, 2010 - 194 p.: ill.

Boek
Selectie van verhalen van Christelijke lesbische vrouwen uit 'Let our voices be ...
uitgave: Nieuwegein: Esuberanza, 2010 - 194 p.: ill.
annotatie: Oorspr. titel en uitg.: Let our voices be heard. - [S.l.] : European Forum of Lesbian and Gay Christian Groups, 2004.
ISBN: 9088830075
onderwerpen:
 • lesbische vrouwen
 • christendom
 • europa
samenvatting: Selectie van verhalen van Christelijke lesbische vrouwen uit 'Let our voices be heard'. Uit elk Europees land minimaal één verhaal. Gestreefd is naar diversiteit in kerkelijke achtergrond, leeftijd en in levenstijl.

signatuur: cat. (hoor/onz) b

ODE3

roze kast

toegang:
De aard, de daad en het Woord : een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959-2009  / David Bos.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010 - 74 p.+ Errata.

Boek
Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen in de manier van omgaan ...
uitgave: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010 - 74 p.+ Errata.
annotatie: Bibliogr.: p. 66-70. - Dit rapport is te downloaden op: http://www.scp.nl/dsresource?objectid=25717&type=org
ISBN: 9037705065
onderwerpen:
 • attituden
 • protestantisme
 • nederland
 • 1945 2000
 • 2000 2010
samenvatting: Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen in de manier van omgaan met homoseksualiteit onder (behoudende) protestanten van diverse pluimage. De auteur (theoloog en historisch socioloog) beschrijft hoe protestantse opinieleiders vanaf 1959 belangrijke bijdragen leverden aan de inburgering van 'de homofiele medemens'. Maar ook laat hij zien hoe het aanvaarden of juist afwijzen van homoseksualiteit is geworden tot een religieuze identity marker tussen én binnen geloofsgemeenschappen. Over weinig andere onderwerpen botsen protestanten zo vaak - en zo hard. Een beknopte versie van deze publicatie is opgenomen in hfst 13 van het SCP-rapport: Steeds gewoner, nooit gewoon. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Met een bespreking van de ontwikkelingen binnen de Evangelische Omroep (EO) en de Evangelische Hulp aan Homofielen (EHAH).

signatuur: cat. (bos-d/aar) b

ODE3

dgb grijs

toegang:
Onder de regenboog : De Bijbel queer gelezen  / Adriaan van Klinken en Nienke Pruiksma, red.

Vught: Skandalon, 2010 - 208 p.

Boek
Vaak wordt met een beroep op de Bijbel heteroseksualiteit tot norm verklaard en ...
uitgave: Vught: Skandalon, 2010 - 208 p.
annotatie: Recensie op Ihlia website. Bibliogr.: p. 197-199. - Publ. van dit boek is mede mogelijk gemaakt door Catharina Halkesfonds, Nicolette Bruiningfonds, Stichting Zonneweelde, Leden van het WHT- Werkverband Queer Theologen.
recensie: Lees hier de IHLIA recensie
ISBN: 9490708122
onderwerpen:
 • seksuele oriëntatie
 • christendom
 • bijbel
 • attituden
samenvatting: Vaak wordt met een beroep op de Bijbel heteroseksualiteit tot norm verklaard en homoseksualiteit veroordeeld. De bijdragen in deze bundel laten zien dat de Bijbel volop ruimte biedt voor alternatieve interpretaties.

signatuur: cat. (onder/de) b

ODE3

toegang:
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort