Attitudes

Attitudes2019-01-16T15:37:06+00:00

In Attitudes you can find an overview of books which are about researches into people’s attitudes about LGBT.

Below you will find the reading list which is also included in our search environment. There you can always save a search query for later use. Therefore you have to create your own account.

The IHLIA collection contains rare documents. To safeguard the quality of our collection, you may peruse all the material, but only at our location. On your request, we prepare everything you need. Make a list (maximum 12 items) of what you would like to view and sent it to info@ihlia.nl

You can always go back to the overview of all reading lists.

De maatschappelijke positie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen : tien jaar sociaal-wetenschappelijk onderzoek  / Hanneke de Graaf, Theo Sandfort.

Delft: Eburon, 2000 - 189 p.

Book
Eindrapport van een literatuuronderzoek (in opdracht van het ministerie van ...
edition: Delft: Eburon, 2000 - 189 p.
annotation: Bibliogr.: p. 59-65. - In de bijlage (p. 66-189) samenvattingen van het geïnventariseerde onderzoek.
ISBN: 9051668287
subjects:
 • attitudes
 • emancipation
 • discrimination
 • social and behavioural sciences
 • research
 • health
 • care
 • work situation
 • education
 • public space
 • sports
 • religions
 • older gay men
 • gay and lesbian youth
 • migrants
 • people with disabilities
 • gay parents
 • lesbian parents
 • netherlands
resume: Eindrapport van een literatuuronderzoek (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het COC) waarin de stand van zaken m.b.t. de maatschappelijke positie van lesbische vrouwen en homoseksuele mannen in Nederland in kaart wordt gebracht. De nadruk ligt hierbij op het vóórkomen van discriminatie, en verschillen in gezondheid en welzijn die daar het gevolg van kunnen zijn. Verschillende situaties worden bekeken, zoals werk, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Verder is er aandacht voor specifieke groepen, waaronder ouderen, jongeren, allochtonen, gehandicapten en homoseksuele ouders.

signature: cat. (graaf-h/san) b

ODE3

access:
Gewoon doen : acceptatie van homoseksualiteit in Nederland  / onder redactie van Saskia Keuzenkamp ... [et. al.].

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2006 - 257 p.

Book
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2006 - 257 p.
ISBN: 9037702570
subjects:
 • tolerance
 • attitudes
 • netherlands

signature: cat. (gewoo/doe) b

ODE3

dgb grijs

access:
De houding ten opzichte van homoseksualiteit : Een beschrijvende literatuurstudie  / Lisette Kuyper, Floor Bakker.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006 - 46 p.

Book
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2006 - 46 p.
annotation: Bibliogr.: p. 36-42.
ISBN: 9037702996
subjects:
 • tolerance
 • attitudes
 • netherlands

signature: cat. (kuype/bak) b

ODE3

access:
Out in the Netherlands : acceptance of homosexuality in the Netherlands  / Saskia Keuzenkamp and David Bos ; with collaboration from Anna Adolfsen, Jan Willem Duyvendak and Gert Hekma.

The Hague: SCP, 2007 - 84 p.ill.

Book
Op verzoek van de regering is onderzoek gedaan naar de acceptatie van ...
edition: The Hague: SCP, 2007 - 84 p.ill.
ISBN: 9037703245
subjects:
 • politics
 • acceptance
 • attitudes
 • anti-gay violence
 • discrimination
 • social classes
 • ethnic groups
 • schools
 • internet
 • netherlands
resume: Op verzoek van de regering is onderzoek gedaan naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd door 'The Netherlands Institute for Social Research'.

signature: cat. (keuze/bos) b

ODE3

dgb grijs

access:
Gewoon anders : acceptatie van homoseksualiteit in Nederland  / journalistieke samenvatting door Karolien Bais, Saskia Keuzenkamp (red.) ... [et al.].

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010 - 73 p.: ill.

Book
Het kabinetsbeleid is erop gericht de acceptatie van homoseksualiteit in ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010 - 73 p.: ill.
annotation: Deze publicatie is een journalistieke samenvatting van het rapport: Steeds gewoner, nooit gewoon : acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. - Dit rapport is te downlaoden op: http://www.scp.nl/dsresource?objectid=25721&type=org
ISBN: 9037705027
subjects:
 • lgb
 • attitudes
 • netherlands
resume: Het kabinetsbeleid is erop gericht de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland te vergroten. Op verzoek van het kabinet heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een overzicht geschetst van de huidige stand van zaken. Hoe denkt de Nederlandse bevolking tegenwoordig over homoseksualiteit? Welke ontwikkelingen doen zich op dat terrein voor? En welke knelpunten zijn er? Op basis van onderzoek onder de algemene bevolking en onderzoek onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen, jongens en meisjes is hiervan een gedetailleerd beeld geschetst.

signature: cat. (gewoo/and) b

ODE3

dgb grijs

roze kast

access:
Steeds gewoner, nooit gewoon : acceptatie van homoseksualiteit in Nederland  / Saskia Keuzenkamp (red.).

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010 - 382 p.

Book
Het kabinetsbeleid is erop gericht de acceptatie van homoseksualiteit in ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2010 - 382 p.
annotation: Bibliogr.: p. 365-378. - Met samenvatting in het Engels.
ISBN: 9037705010
subjects:
 • attitudes
 • statistics
 • christianity
 • surinamese
 • moroccans
 • turks
 • chinese
 • netherlands
resume: Het kabinetsbeleid is erop gericht de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland te vergroten. Op verzoek van het vierde kabinet-Balkenende heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een overzicht geschetst van de huidige stand van zaken. Op basis van informatie uit grootschalige bevolkingsenquêtes en meer diepgaande interviews met heterojongeren wordt een beeld van de houding van de Nederlandse bevolking tegenover homoseksualiteit gegeven. Aan homo- en biseksuele mannen en lesbische en biseksuele vrouwen is daarenboven gevraagd in hoeverre zij zich geaccepteerd voelen of mogelijk ook negatieve ervaringen hebben opgedaan in verband met hun seksuele voorkeur. Onder de web-naam SameFeelings is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar ervaringen van homojongeren. Tenslotte zijn er interviews gehouden met sleutelpersonen uit vijf minderheidsgroepen: behoudend protestanten en Surinaamse, Marokkaanse, Turkse en Chinese Nederlanders. Hoe wordt er in die kringen omgegaan met homoseksualiteit en is dat in de afgelopen decennia veranderd? Een uitgebreide versie van hfst 13 over de houding van protestanten in Nederland t.o.v. homoseksualiteit is te vinden in het SCP-rapport 'De aard, de daad en het Woord : een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959-2009' (bos-d/aar b). Te downlaoden op: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Steeds_gewoner_nooit_gewoon

signature: cat. (steed/gew) b

ODE3

roze kast

access:
Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011 : Internationale vergelijking, ontwikkelingen en actuele situatie  / Saskia Keuzenkamp.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2011 - 40 p.

Book
Uit dit rapport blijkt dat Nederland internationaal nog altijd het meest ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2011 - 40 p.
annotation: Bibliogr.: p. 35. - Dit boek is te downloaden via: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2011/Acceptatie_van_homoseksualiteit_in_Nederland_2011
ISBN: 9789037705799
subjects:
 • lgbt
 • acceptance
 • youth
 • ethnic groups
 • fundamentalism
 • religions
 • research
 • netherlands
resume: Uit dit rapport blijkt dat Nederland internationaal nog altijd het meest homo-tolerante land in Europa is. Desondanks blijken er grenzen aan deze tolerantie te zijn en zijn er groepen die duidelijk meer moeite hebben met homoseksualiteit (zoals jongeren, orthodox religieuzen en niet-westerse migranten). Met veel cijfermateriaal.

signature: cat. (keuze/acc) b

ODE3

dgb grijs

roze kast

access:
Niet te ver uit de kast : ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland  / Saskia Keuzenkamp (red.) ; Niels Kooiman, Jantine van Lisdonk.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2012 - 141 p.+ Erratum.

Book
Opinieonderzoeken onder de bevolking laten zien dat homoseksualiteit in ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2012 - 141 p.+ Erratum.
annotation: Bibliogr.: p. 132-137. - Dit boek is te downloaden via: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Niet_te_ver_uit_de_kast . - Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
ISBN: 9789037706031
subjects:
 • lgb
 • attitudes
 • visibility
 • normalisation
 • education
 • work situation
 • sports
 • violence
 • netherlands
resume: Opinieonderzoeken onder de bevolking laten zien dat homoseksualiteit in Nederland breed wordt geaccepteerd. Maar hoe zijn eigenlijk de ervaringen van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen? Voelen zij zich geaccepteerd? Kunnen zij gemakkelijk open zijn over hun homo- of biseksualiteit? Hoe vaak krijgen zij te maken met negatieve reacties, zoals zogenaamde grapjes, scheldpartijen of fysiek geweld? In hoeverre passen zij zich aan, om dergelijke reacties te voorkomen? Hoe is het gesteld met hun welbevinden? Deze vragen worden beantwoord op basis van onderzoek onder homo- en biseksuele mannen en vrouwen van 18-64 jaar. Het algemene beeld is positief, maar negatieve reacties zijn niet uitzonderlijk, met name in de openbare ruimte. In de enquêtes zijn vrouwen en mannen tegelijkertijd ondervraagd, waardoor hun ervaringen steeds zijn vergeleken.

signature: cat. (keuze/koo/lis) b

ODE3

dgb grijs

access:
Towards Tolerance : Exploring changes and explaining differences in attitudes towards homosexuality in Europe  / Lisette Kuyper, Jurjen Iedema, Saskia Keuzenkamp.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2013 - 88 p.

Book
Across Europe, public attitudes towards lesbian, gay and bisexual (LGB) ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2013 - 88 p.
annotation: This report was compiled at the request of the Dutch Ministry of Education, Culture, and Science (OCW).
ISBN: 9789037706505
subjects:
 • lgbt
 • attitudes
 • public opinion
 • religions
 • politics
 • social processes
 • research
 • 1980 1990
 • 1990 2000
 • 2000 2010
resume: Across Europe, public attitudes towards lesbian, gay and bisexual (LGB) individuals range from broad tolerance to widespread rejection. Attitudes towards homosexuality are more than mere individual opinions, but form part of the social and political structures which foster or hinder the equality and emancipation of LGB citizens. This report addresses the issues behind todays differences in tolerance. Have attitudes towards homosexuality changed over the past 30 years? Are there European countries where tolerance is increasing, decreasing, or not changing at all? What explains differences in attitudes? Can differences be attributed to levels of income or education, and does religion play a major role? Are tolerant attitudes found in countries with high levels of gender equality? This report shows that Europe is moving towards more tolerance. However, different countries are moving at a very different pace and from very different starting positions. In addition, the biggest changes seem to have taken place between 1990 and 1999 and did not persist into the new millennium. Differences are related to other values, levels of income and income inequality, educational attainment, religious factors, degree of urbanization, EU membership and political systems, and to links with civil society and LGB movements.

signature: cat. (kuype/Ied) b

ODE3

dgb grijs

access:
Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013  / Saskia Keuzenkamp en Lisette Kuyper.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2013 - 37 p.

Book
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2013 - 37 p.
ISBN: 9789037706482
subjects:
 • lgbt
 • acceptance
 • youth
 • ethnic groups
 • research
 • netherlands
 • 2010 2020
resume: Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Directie Emancipatie, rapporteert het SCP om het jaar over de trends in acceptatie en de actuele stand van zaken. Op 17 mei komt hier een nieuwe editie van uit. In deze korte rapportage schetsen we een beeld van de sociale acceptatie in Nederland anno 2013. Er wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland in vergelijking met andere Europese landen, trends in acceptatie en naar de houding van specifieke bevolkingsgroepen (zoals jongeren en migranten). In de huidige editie nemen we voor het eerst ook de sociale acceptatie van biseksuelen en transgenders mee.

signature: cat. (keuze/kuy/nl) b

ODE3

dgb grijs

access:
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort