Labor

Labor2019-01-16T15:41:19+00:00

In Labor you can find an overview of books which are about LGBTs and their workplace and income.

Below you will find the reading list which is also included in our search environment. There you can always save a search query for later use. Therefore you have to create your own account.

The IHLIA collection contains rare documents. To safeguard the quality of our collection, you may peruse all the material, but only at our location. On your request, we prepare everything you need. Make a list (maximum 12 items) of what you would like to view and sent it to info@ihlia.nl

You can always go back to the overview of all reading lists.

Money, myths, and change : the economic lives of lesbians and gay men  / M.V. Lee Badgett.

Chicago, IL [etc.]: University of Chicago Press, cop. 2001 - xii, 302 p.

Book
edition: Chicago, IL [etc.]: University of Chicago Press, cop. 2001 - xii, 302 p.
annotation: Bibliogr.: p. 270-287.
ISBN: 0226034011
subjects:
 • gay men
 • lesbians
 • socioeconomic characteristics
 • usa

signature: cat. (badge/mon) b

ODE3

access:
Straight talk : homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen op het werk  / Coördinator: Gunnar Svensson ; Redactie: Richard Henley ; Vert. Steven F. Machado.

Amsterdam: COC Nederland, cop. 2004 - 49 p.: ill.

Book
This booklet will give you advice on how to start and run a project aimed at ...
edition: Amsterdam: COC Nederland, cop. 2004 - 49 p.: ill.
annotation: Oorspr. Titel en Uitg.: Straight talk : gays, lesbians and bisexuals at work - Stockholm : RFSL, cop. 2004.
ISBN: 9067530336
subjects:
 • work situation
 • employers
 • employees
 • trade unions
 • finland
 • netherlands
 • sweden
resume: This booklet will give you advice on how to start and run a project aimed at improving the situation for gays, lesbians and bisexuals at work. It will also give you specific tips on what you can do as an employer, trade unionist or colleague. we all share the responsibility to improve our working places. The booklet is the result of the collective experiences from four projects within the EU programme Equal: the Dutch project "Enabling Safety for LesBiGay Teacher", the two Swedish projects "Homosexuals and Bisexuals in the Care System" and "Normgiving Diversity", and the Finnish project "Sexual and Gender Minorities at work".

signature: cat. (svens/hen/nl) b

access:
All Clear : Lesbians, Gays, & Bisexuals at Work  / [samengesteld door] Anette Sjödin ... [et al.].

Stockholm: Equal, 2006 - 62 p.+ 1 cd-rom.: ill.

Book
All Clear is a training tool to help us create open places of work where ...
edition: Stockholm: Equal, 2006 - 62 p.+ 1 cd-rom.: ill.
ISBN: 9197609625
subjects:
 • work situation
 • emancipation
 • sexual orientation
resume: All Clear is a training tool to help us create open places of work where everyone, regardless of sexual orientation, is welcome and respected.

signature: cat. (all/cle) b

access:
Open up your workplace : challenging homophobia and heteronormativity  / Sofie Alsterhag.

[S.l.]: The Transnational Cooperation for Equality, TRACE, 2007 - 49 p.: ill.

Book
Voorlichtingswerk over homofobie en heteronormativiteit op de werkvloer.
edition: [S.l.]: The Transnational Cooperation for Equality, TRACE, 2007 - 49 p.: ill.
ISBN: 9197609661
subjects:
 • homophobia
 • heteronormativity
 • work situation
resume: Voorlichtingswerk over homofobie en heteronormativiteit op de werkvloer.

signature: cat. (alste/ope) b

ODE3

dgb grijs

access:
Business, Not Politics : The Making of the Gay Market  / Katherine Sender.

New York, NY: Columbia University Press, 2004 - 320 p.: ill.

Book
Katherine Sender explores the connection between the business of marketing to ...
edition: New York, NY: Columbia University Press, 2004 - 320 p.: ill.
annotation: Bibliogr.: p. 287-300.
ISBN: 0231127340
subjects:
 • gay men
 • lesbians
 • consumer behaviour
 • identity
 • visibility
 • gay rights
 • advertising
 • advertisements
 • commercialism
 • trade
 • usa
resume: Katherine Sender explores the connection between the business of marketing to gay consumers and the politics of gay rights and identity. She disputes some marketers' claims that marketing appeals to gay and lesbian consumers are a matter of "business, not politics" and that the business of gay marketing can be considered independently of the politics of gay rights, identity, and visibility. She contends that the gay community is not a preexisting entity that marketers simply tap into; rather it is a construction, an imagined community formed not only through political activism but also through a commercially supported media. She argues that marketing has not only been formative in the constitution of a GLBT community and identity but also has had significant impact on the visibility of gays and lesbians.

signature: cat. (sende/bus) b

ODE3

access:
Discriminatie is het woord niet : lesbische vrouwen en homoseksuele mannen op de werkvloer: bejegening en beleid  / Marian van der Klein ... [et al.] ; met medew. van: Huub Bram.

Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2009 - 134 p.

Book
Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit kwalitatief onderzoek opgezet in vier ...
edition: Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2009 - 134 p.
annotation: Bibliogr.: p. 125-128. - Met samenvatting in het Engels. - Opdrachtgever/financier is de Commissie Gelijke behandeling. - Dit onderzoeksrapport (2009?) is te downloaden op: http://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/Discriminatie%20is%20het%20woord%20niet_3670.pdf
ISBN: 9058303158
subjects:
 • gay men
 • lesbians
 • discrimination
 • work situation
 • netherlands
resume: Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit kwalitatief onderzoek opgezet in vier delen: Deel 1 behelst een inventarisatie van de knelpunten en problemen op de werkvloer viaexperts op het gebied van homoseksualiteit en discriminatie: Schorer, het COC, het KenniscentrumLesbisch en Homo-emancipatiebeleid (ondergebracht bij MOVISIE), en de HomLesgroepvan ABVAKABO. Deel 2 is een uitgebreide analyse van de beschikbare Nederlandse literatuur (tot en met 2007) op seksespecifieke aspecten van bejegening en het instrumentarium dat bij eventuelediscriminatie is in te zetten. Deel 3 behelst een inventarisatie in drie arbeidssectoren: openbaar bestuur,de transportencommunicatiesector en de gezondheidszorg. Er zijn semi-gestructureerde interviews gedaan op de werkvloer zelf met signaalfunctionarissen (vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en bedrijfsartsen), leidinggevenden en homoseksuele werknemers (m/v): bij een commercieel bedrijf, bij een gemeente en bij een ziekenhuis. Daarbij kwamen eventuele bejegeningsproblemen aan de orde en ook de mogelijkheden van werknemers binnen de bedrijven/organisaties om gevallen van onheuse bejegening aan de orde te stellen. Er is afgesproken zowel de geïnterviewden als de bedrijven anoniem te presenteren. In deel 4 zijn expertmeetings georganiseerd per geselecteerde sector om de onderzoeksresultaten over de bedrijven/organisaties in een breder verband te kunnen plaatsen en om het benodigde instrumentarium per sector te kunnen bespreken. De CGB is aanwezig geweest bij deze sectorale expertmeetings.

signature: cat. (discr/woo) b

ODE3

dgb grijs

roze kast

access:
Out Behind the Desk : Workplace Issues for LGBTQ Librarians  / ed. by Tracy Marie Nectoux.

Duluth, MN: Library Juice Press, 2011 - xiv, 275 p.: ill.

Book
Out Behind the Desk: Workplace Issues for LGBTQ Librarians is an anthology of ...
edition: Duluth, MN: Library Juice Press, 2011 - xiv, 275 p.: ill.
ISBN: 1936117031
subjects:
 • lgbt
 • coming out
 • work situation
 • librarians
 • usa
resume: Out Behind the Desk: Workplace Issues for LGBTQ Librarians is an anthology of personal accounts by librarians and library workers relating experiences of being gay, lesbian, bisexual, transgendered, or queer at work. A broad spectrum of orientations and gender identities are represented, highlighting a range of experiences of being and/or coming out at work.

signature: cat. (out/beh) b

ODE3

access:
Gewoon aan de slag? : De sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en vrouwen  / Saskia Keuzenkamp, Ans Jongejans.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2011 - 57 p.

Book
Het vergroten van de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2011 - 57 p.
ISBN: 9789037705812
subjects:
 • lgbt
 • work situation
 • attitudes
 • acceptance
 • discrimination
 • bullying
 • stress
 • health
 • research
 • netherlands
resume: Het vergroten van de veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders is een speerpunt van het lesbisch- en homo-emancipatiebeleid van het kabinet. De leden van de groepen moeten immers open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit als zij dat willen. Ze moeten gevrijwaard blijven van discriminatie en andere negatieve uitingen. In hoeverre is dat het geval? Hoe veilig voelen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders zich, vooral ook op het werk. In welke mate worden zij geconfronteerd met negatieve reacties vanwege hun seksuele voorkeur of genderidentiteit? Wat voor gevolgen hebben die negatieve reacties vor het functioneren en welbevinden? Op verzoek van kabinet-Rutte geeft het Sociaal en Cultureel Planbureau antwoord op die vragen in dit rapport.

signature: cat. (keuze/jon) b

ODE3

roze kast

access:
Seksuele oriëntatie en werk : Ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele werknemers  / Lisette Kuyper.

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2013 - 98 p.

Book
In Nederland worden regelmatig grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de ...
edition: Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau [SCP], 2013 - 98 p.
annotation: Bibliogr.: p. 88-93.
ISBN: 9789037706680
subjects:
 • lgb
 • employees
 • work situation
 • discrimination
 • stress
 • burn out
 • coming out
 • lgbti rights policy
 • netherlands
resume: In Nederland worden regelmatig grootschalige onderzoeken uitgevoerd naar de arbeidssituatie en werkbeleving van werknemers. Maar sommige groepen werknemers blijven hier onderbelicht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar één van deze groepen: lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) werknemers. Zijn er verschillen in werkbeleving, bejegening en welzijn van LHB en heteroseksuele werknemers in Nederland anno 2012? En zo ja, wat zijn hier de verklaringen voor? De resultaten gaan in op de overeenkomsten en verschillen tussen LHB en heteroseksuele werknemers. In hoeverre zijn verschillende groepen tevreden over hun werk, ervaren zij dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden, worden ze gepest of op andere wijze negatief bejegend, hebben zij last van een burn-out en zitten ze ziek thuis? Bij het bewoorden van deze vragen wordt rekening gehouden met mogelijke verschillen tussen lesbische/homoseksuele en biseksuele werknemers. Daarnaast besteedt de rapportage aandacht aan de mate van openheid over een LHB oriëntatie en in hoeverre diversiteitsbeleid van invloed is op de werkbeleving van werknemers.

signature: cat. (kuype/sek) b

ODE3

dgb grijs

access:
Omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de Nederlandse politie anno 2006  / Stans de Haan. ... [et al.].

Delft: Eburon, 2007 - 170 p.

Grey
Onderzoek naar de omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de politie. In ...
edition: Delft : Eburon, 2007 - 170 p.
subjects:
 • lgbt
 • gender
 • police officers
 • work situation
 • sexual harassment
 • bullying
 • acceptance
 • police
 • research
 • netherlands
theme:
 1. arbeid/inkomen
 2. arbeid/inkomen
resume: Onderzoek naar de omgangsvormen, werkbeleving en diversiteit bij de politie. In 2000 verscheen het NISSO-rapport met dezelfde titel waaruit bleek dat de omgangsvormen binnen de korpsen ronduit slecht waren. Vooral op seksuele intimidatie werd erg hoog gescoord. Hierna is beleid opgezet om de situatie te verbeteren. Uit dit nieuwe rapport blijkt dat de situatie verbeterd is, maar ook nog veel te wensen overlaat.

signature: cat. (omgan/wer)

dgb grijs

access:
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort