– IHLIA ontvangt de Walter Kamp-emancipatieprijs voor haar werk.

– Instellingssubsidie Ministeries VWS en OCW (Cultuurnota 2001-2004).

– Start ontwikkeling Homo/Lesbisch webportaal en de reconstructie van de bibliotheek van jhr. Jacob Anton Schorer.

– Het Archief van Genderdoc uit Moskou wordt naar IHLIA overgebracht.

– Coördinator Miranda Huising van het ABH neemt afscheid, Froukje Hernamdt komt in haar plaats