IHLIA verwelkomt nieuwe bestuursvoorzitter Koen Hilberdink

Frank van der Velden neemt afscheid

IHLIA neemt afscheid van de huidige voorzitter Frank van der Velden. Frank heeft in de afgelopen zes jaar als bestuurslid, waarvan het laatste jaar als voorzitter veel bij gedragen aan de continuïteit en groei van IHLIA als archief en bibliotheek van de lhbti-community. Wij willen hem daar hartelijk voor bedanken.

Gelukkig hebben we in Koen Hilberdink een passende opvolger gevonden.

Hilberdink studeerde Nederlandse Taal – en Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. Na zijn promotie aan de Universiteit Maastricht werkte hij tot voor kort als Hoofd Wetenschap en Kunst bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Daarnaast was en is hij als bestuurder en adviseur actief voor en in diverse culturele organisaties en trad hij op als moderator en verzorgde hij publiekslezingen. Koen publiceerde biografieën over Paul Rodenko, Hans Lodeizen en Johan Polak.

Koen is er op trots op de komende jaren voorzitter van IHLIA te mogen zijn: ‘Het erfgoed van onze community moet gekoesterd worden, het bepaalt mede onze identiteit. Het zal jonge lhbti’ers, juist ook die met een bi-culturele achtergrond, helpen een eigen geschiedenis vorm te geven, voor ouderen is het een bevestiging van hun bestaan. Daarvoor is in het huidige tijdsgewricht een traditionele bibliotheek- en archieffunctie niet meer voldoende. Door digitalisering kan er bijvoorbeeld een interactie met een breder publiek tot stand komen. Geweldig om met medewerkers en bestuur de komende jaren daarover verder na te denken en mooie stappen te gaan zetten.’

2019-01-31T13:40:52+00:00