Copyright en Disclaimer

Copyright en Disclaimer2019-01-22T16:48:05+00:00

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. IHLIA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van IHLIA is ontstaan.

Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden. Bij gebruik van documenten uit de ons archief of uit de Digitale Bibliotheek moet in alle gevallen de bron worden vermeld. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen IHLIA de content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij niet toegestaan.

Auteursrechten

Deze website is een publicatie van IHLIA. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912 , de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten (“content”) zijn voorbehouden aan IHLIA en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van IHLIA en de overige rechthebbenden.

IHLIA heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde documenten in ons archief, de Digitale Bibliotheek en afbeeldingen op onze website te achterhalen. Voor zover personen toch auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met IHLIA.

eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort