Mosse Lezing 2015 – Hedy d’Ancona: “Voorbij de M/V-maatschappij?”

In samenwerking met Stichting George Mosse Fonds organiseert IHLIA de Mosse Lezing 2015 uitgesproken door Hedy d’Ancona. De lezing vindt plaats op woensdag 23 september 2015 van 17:30 – 19:30 uur, met receptie, in de Centrale OBA (Theater van ’t Woord). Gratis entree.

Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij, opgericht door Joke Kool-Smit en Hedy d’Ancona in 1968, stond aan de basis van de tweede feministische golf in Nederland. Daarin ging het in eerste instantie vooral om het bestrijden van de achterstelling van vrouwen. Zonder veel politiek rumoer kwam er in 1980 een “Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen” en begonnen vrouwen hun achterstanden in te lopen. Heel wat meer voeten in de aarde had de “Algemene Wet Gelijke Behandeling” (1992-1994), waarin het niet alleen ging om seksediscriminatie maar ook om discriminatie op basis van, onder meer, ‘ras’ en ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijk staat’.

Hedy d’Ancona (foto; gemaakt door Lonneke Stulen), die als minister aan de wieg stond van de AWGB, blikt in deze lezing terug op de manier waarop vrouwenemancipatie én homo-emancipatie vanaf de jaren zeventig onderwerp werden van overheidsbeleid. Maar ook blikt ze vooruit, en stelt kritische vragen. Leidt de voortdurende verfijning van het begrip ‘seksuele oriëntatie’, bijvoorbeeld, wel tot meer vrijheid? Wordt het niet tijd voor een grondige revisie van begrippen als gender?


Hedy d’Ancona (Den Haag, 1937) is sociaal-wetenschapper, politicus en feminist. Ze behoorde tot de oprichters van Man Vrouw Maatschappij (1968) en van het ‘radicaalfeministisch’ maandblad Opzij (1972), waarvan ze tot 1981 hoofdredacteur was. Na een loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker ging ze de politiek in. Jarenlang was ze lid van de Eerste Kamer (PvdA) en van het Europees Parlement. Als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1981-82) en als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-94) was ze onder meer verantwoordelijk voor emancipatiebeleid.

Hedy d’Ancona is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in het Légion d’Honneur; verder ontving ze onder meer de Harriët Freezer-ring en de Aleta Jacobs-prijs.

De Mosse Lezing is een initiatief van de Stichting George Mosse Fonds ter bevordering van de studie van homo/lesbische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. George L. Mosse (Berlijn 1918 – Madison 1999) was een bekende, liberale historicus van Duits-Joodse komaf die in 1988 als gasthoogleraar homostudies verbonden was aan de Universiteit van Amsterdam.

Eerdere Mosse-lezingen werden gehouden door:
Hafid Bouazza, Marjan Sax, Ruud Douma / Dolly Bellefleur, Bas Heijne, Maaike Meijer, Gerardjan Rijnders, Gerrit Komrij, Gloria Wekker, Stephan Sanders, M. Februari, Ted van Lieshout , Jet Bussemaker en Mohammed Benzakour

2015-08-27T10:42:08+00:00
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort