Nieuwjaarsreceptie Vrienden van IHLIA groot succes

De stichting Vrienden van IHLIA kijkt terug op een zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Ongeveer 35 vrienden en introduce(e)s kwamen op donderdag 3 januari 2019 naar de OBA om met elkaar op het nieuwe jaar te toosten. En zes belangstellenden meldden zich aan als nieuwe donateur – een prachtig resultaat!

Coos Huijsen, historicus, schrijver, oud-politicus en homoactivist, hield een boeiende lezing. Huijsen, die begin jaren zeventig n zijn privéleven en op zijn werk in het onderwijs al voor zijn homoseksualiteit was uitgekomen, vertelde over de aanloop naar zijn publiekelijke coming out. Die vond plaats in 1976 op het moment dat hij zitting nam in de Tweede Kamer. Daarmee werd hij de eerste openlijk homoseksuele parlementariër ter wereld.

Beëdiging

Huijsen vertelde dat het bij zijn beëdiging even mis leek te gaan. Zijn partner Lank die vanuit een loge toe zou kijken bleek door een bode te zijn weggestuurd. De man vond het immers niets dat hij als homoseksuele partner van een Kamerlid daar was. Kamervoorzitter Anne Vondeling werd hiervan in kennis gesteld en liet vervolgens met het schaamrood op de kaken Huijsens’ partner terugkeren.

Reis door de tijd

Huijsen nam de aanwezigen met zijn verhaal mee door de recente geschiedenis van de strijd voor gelijke rechten van lhbti. De oprichting van de Stichting Vrije Relatierechten (SVR), manifestatie Miami Nightmare in oktober 1977, ontstaan van homogroepen binnen de gevestigde politieke partijen, inwerkingtreding van de Wet Gelijke Behandeling, de aidscatastrofe, openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homo’s en lesbo’s etc. passeerden de revue.

Problemen

Gevraagd of de homobeweging in het licht van wat er allemaal bereikt is nog opgaven heeft, noemde Huijsen nadrukkelijk twee in zijn ogen cruciale problemen die volgens hem nog spelen. Allereerst vindt hij dat veel mensen de culturele bedding waarop de vrijzinnige democratie is gebaseerd te gemakkelijk voor lief nemen. Huijsen: ‘Onze democratie kan niet zonder een bewuste waardering van begrippen als vrijheid en verdraagzaamheid. Dit vraagt en aandacht en onderhoud en daaraan wordt te gemakkelijk voorbijgegaan. Ook wordt onvoldoende opgetreden tegen schending ervan, zoals blijkt bij geweld tegen homo’s.’

Huijsen zei ook te vrezen dat de huidige polarisatie niet zonder risico’s is voor de lgbt-emancipatie.

Als tweede noemde hij de onderschatting van de heterodominantie in onze samenleving: ‘Te veel jonge homo’s en lesbiennes raken al beschadigd in hun jeugd en zitten later niet goed in hun vel zoals o.m. blijkt uit publicaties in The Huffington Post waarin in 2015 en 2017 artikelen verschenen over verschijnselen als eenzaamheid, depressiviteit en verslaving in de gayscene en waar ook de psychotherapeut Alan Downs op in gaat in zijn boek The Velvet Rage.’

Regenboogmuseum

Hoewel er volgens Huijsen dus nog werk aan de winkel is, kan de homobeweging als zij naar haar geschiedenis kijkt met recht zeggen ‘Proud to be gay!’

Huijsen: ‘Om in de lijn van deze expositie te eindigen, laten we ons voornemen dat er in Amsterdam een museum voor de lgbt-geschiedenis komt, een regenboogmuseum!’

Lees de volledige lezing van Coos Huijsen opgetekend door de Gaykrant

De Stichting Vrienden van IHLIA (VvI) stimuleert mensen om met een financiële donatie bij te dragen aan de instandhouding en groei van de collectie van IHLIA. Ook steunt de stichting projecten van IHLIA.

Voor 35 euro per jaar ben je Vriend en donateur van IHLIA en van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie en andere speciale bijeenkomsten die de VVI regelmatig organiseert.

2019-01-28T09:49:09+00:00