Voor de zesde editie nodigt Pride Photo Award, de internationale wedstrijd voor foto’s over seksuele en genderdiversiteit, fotografen uit om te reflecteren op de positie die zij innemen ten aanzien van de mensen die ze fotograferen, en te kijken naar in- en uitsluiting, zowel op persoonlijk vlak als in de samenleving als geheel. Fotografen kunnen hun werk inzenden tot 30 juni.

Het thema van 2016 gaat over gemeenschappen. De groepen mensen waar je bij wilt horen en de mensen die je wel of niet verwelkomt in de gemeenschappen waar jij deel van uitmaakt. Het gaat over insluiten en uitsluiten. Tegelijkertijd raakt het thema de positie van de fotograaf als insider of buitenstaander, en de werking van diens foto’s: nodigen die de toeschouwer uit om de wereld van een ander binnen te stappen, of laten ze die er van een afstand naar kijken, als voyeur?

Vanaf 13 mei tot en met 30 juni kunnen fotografen zich registreren en informatie vinden over de wedstrijd op de website: Deelnemers kunnen hun foto’s over seksuele en gender diversiteit inzenden in de vier categorieën: Single Images, Stories, een Open categorie en de themacategorie van dit jaar: ‘Insiders/Outsiders’.

De inzendingen worden beoordeeld door een internationale jury van fotografie-experts onder voorzitterschap van Ayperi Karabuda Ecer, voormalig Vice-President of Pictures bij Reuters en Chief Editor bij Magnum Photos Paris. De andere juryleden zijn Hideko Kataoka, hoofd fotoredactie van Newsweek Japan; Susan Bright, een onafhankelijke curator en auteur van boeken over eerdere fotografische disciplines; John Fleetwood, director van PHOTO: een platform voor fotografieprojecten en voormalig directeur van de Market Photo Workshop in Johannesburg en tenslotte fotograaf Sunil Gupta, die ook in 2011 deel uitmaakte van de jury.

De winnaars worden bekend gemaakt op 14 juli. De prijzen worden uitgereikt op vrijdag 16 september. De winnaars van de Award krijgen een ticket naar Amsterdam en verblijf in het Lloyd Hotel aangeboden om het openingsweekend van de expositie te kunnen bijwonen.

De expositie is te zien van 10 september tot en met 18 oktober in de Oude Kerk te Amsterdam, waar meer dan 20.000 bezoekers worden verwacht. Vorig jaar werden 3.800 fotos ingezonden door 400 fotografen van 60 verschillende nationaliteiten. De winnaar van 2015 was een foto uit serie ‘Ella (zij)’ van de Italiaanse fotografe Marika Puicher.

Bovenstaande foto’s zijn voorbeelden van winnaars uit voorgaande edities die het thema van 2016 ‘Insiders / Outsiders’ illustreren. Op volgorde van verschijning:

1) Queer Kids © Michael Sharkey

2) A Series Of Questions © L Weingarten

3) Andrew and Irene from the series At home with © Richard Sandell

4) Apt. 779 © Irina Popova