Here you will find interesting publications online that are related to lgbti and science.

Tips and additions? Send these to thea@ihlia.nl

 

Date

Publication

1 maart 2018 | DUTCH

Article GAYKRANT | Christian Curré

Promotie-onderzoek ‘Uncomfortable Encounters’

“Dinsdag 27 januari promoveerde Jantine van Lisdonk (master culturele antropologie/promotie sociologie), verbonden aan Rutgers, Expertise Centre on Sexual and Reproductive Health and Rights als researcher sexual and gender diversity) aan de VU op het onderzoek/de dissertatie ‘Uncomfortable encounters. De ervaringen van Nederlandse jongvolwassenen met een seksuele oriëntatie gericht op seksegenoten en de relatie met gender non-conformiteit in een heteronormatieve, tolerante samenleving’.” De Gaykrant publiceerde een longread met een samenvatting.

12 July 2017 | DUTCH

Article DE GROENE AMSTERDAMMER | Stephan Sanders

Kind aan huis bij Gert & Mattias

“Gert Hekma en Mattias Duyves, voorvechters van de seksuele vrijheid en de relationele ongebondenheid, zijn, o ironie, na veertig jaar nog altijd samen. Een weerzien met twee radicale homo’s.”

25 June 2017 | DUTCH

Radio show OVT | NPO Radio 1/VPRO

Gouden jubileum eerste ‘homofielenhuwelijk’

Het programma Onvoltooid Verleden Tijd (OVT) besteedde aandacht aan het moment dat vijftig jaar geleden er in Nederland voor het eerst, althans: voor het eerst publiekelijk, een homoseksuele relatie kerkelijk werd gezegend. Socioloog David Bos was te gast.

13 June 2017

Report SOCIAAL EN CULTUREEL PLANBUREAU | Anne Roeters, Floor Veerman en Eva Jaspers

Equal shares?

“Studies of heterosexual couples consistently show that men do more hours of paid work and women still take on the majority of care tasks. This finding suggests that gender is still a major determinant of the division of labour. This report, the Netherlands Institute for Social Research (SCP) examines the role of gender by comparing the division of labour among heterosexual couples, with that among same-sex couples. We conducted a literature review, a quantitative study based on survey data, and a small qualitative research among twelve same-sex couples.”

31 May 2017 | DUTCH

Television show DE NACHTZOEN | NPO2/EO

Mariecke van den Berg

“Nachtelijke dromen vertellen iets over je diepste wensen. Dat geldt niet voor deze theoloog en onderzoeker. Zij wordt overdag overspoeld met heuse visioenen.”

28 May 2017 | DUTCH

Television show DE VERWONDERING | NPO2/NRCV

Prof. dr. R.R. Ganzevoort

Ruard Ganzevoort is theoloog en senator voor GroenLinks. Hij groeide op in een christelijke traditie, die voor hem begint met het besef dat wij als mens met alles verbonden zijn. Een belangrijk inzicht is voor hem dat wij niet de baas zijn van de wereld, zij is ons gegeven.”

19 May 2017 | DUTCH

Inaugural speech AANVAARDING VAN HET AMBT HOOGLERAAR GENDER & DIVERSITY AAN FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN RADBOUD UNIVERSITEIT | prof. dr. Marieke van den Brink

De zevenkoppige draak van ongelijkheid: Heldinnen en hindernissen in de queeste naar inclusiviteit

“Diversiteitsbeleid in Nederlandse organisaties blijkt nauwelijks effectief op lange termijn. De vele pogingen van overheden, organisaties en individuen om met diversiteitsbeleid veranderingen te bewerkstelligen, hebben slechts in beperkte mate effect. Marieke van den Brink vraagt zich in haar oratie af waarom, na jaren van wet- en regelgeving en commitment van organisaties, onze organisaties nog steeds geen betere afspiegeling zijn van de maatschappij.”

15 September 2013

Project NWO | Prof. dr. R.R. Ganzevoort

Contested privates: The oppositional pairing of religion and homosexuality in contemporary public discourse in the Netherlands

This project starts from the observation that in recent decades the public perception of both religion and sexual diversity has changed fundamentally. While religion is increasingly considered to be a private matter, sexual diversity has gained public importance. And whereas religious identity, long accepted as a matter of course, steadily has become contested in its public and most characteristic manifestations, acceptance of sexual diversity is now often presented as a prerequisite for modern citizenship.”