Zoeken in onze collecties: Hulp nodig  

Verfijn met Homosaurus:

Aantal resultaten: 20( agnes elling )

Buitengewoon grensoverschrijdend : sportervaringen van transseksuele mannen en vrouwen  / Agnes Elling ; met medew. van Cors van den Brink, Sanne Houtepen en Marcia de Jong ; [fotogr.: ANP Photo ... et al.].

Den Bosch: WHJ Mulier Instituut ; [etc.], 2010 - 80 p.ill.

Boek
Sport-biografische portretten van transgenders waarin ze laten zien dat sport ...
uitgave: Den Bosch: WHJ Mulier Instituut ; [etc.], 2010 - 80 p.ill.
annotatie: Recensie op Ihlia-site. - Titelpag. vermeldt: Met dank aan de twaalf moedige transmensen die hun verhaal hebben willen delen. - Bibliogr.: p. 77-79.
ISBN: 9789054721437
onderwerpen:
 • transgenders
 • sport
 • onderzoek
 • nederland
samenvatting: Sport-biografische portretten van transgenders waarin ze laten zien dat sport voor hen zowel onderdrukkend als bevrijdend kan zijn. Van een 'gevaarlijke' situatie waarin schaamte voor, ontkenning van en/of controle over het 'foute' lichaam tot uitdrukking komt tot een praktijk waar bewustwording van en trots op het 'juiste' lichaam gevierd kan worden. Zonder records te hoeven (en mogen) breken overschrijden transgendermannen en - vrouwen op hun eigen manieren sportieve grenzen.

signatuur: cat. (ellin/bui) b

toegang:
Buitengewoon grensoverschrijdend : sportervaringen van transseksuele mannen en vrouwen
cat. (ellin/bui) b
9789054721437
https://www.ihlia.nl/search/covers/thumb/N289589_1.jpg
Agnes Elling ; met medew. van Cors van den Brink, Sanne Houtepen en Marcia de Jong ; [fotogr.: ANP Photo ... et al.].
N289589
Homotolerantie in de sport  / Agnes Elling, Remko van den Dool.

's Hertogenbosch: Mulier Instituut, 2009 - 47 p.

Grijs
In dit rapport staan cijfers centraal over het sportgedrag van niet ...
uitgave: 's Hertogenbosch : Mulier Instituut, 2009 - 47 p.
onderwerpen:
 • lhbt
 • sport
 • sportclubs
 • acceptatie
 • onderzoek
 • nederland
 • 2000 2010
thema:
 1. sport
 2. homoseksualiteit
samenvatting: In dit rapport staan cijfers centraal over het sportgedrag van niet heteroseksuele mannen en vrouwen en visies op en ervaringen met homo(in)tolerantie in de breedtesport. Eerder (in 2003) verschenen resultaten van een onderzoek uitgevoerd doopr het Muller Instituut waaruit bleek dan homomannen en lesbische vrouwen even vaak sporten als hetero's. Wel bleek dat homomannen ondervertegenwoordigd waren in de verenigingssport, deels uit voorkeur, deels uit gevoel van ongastvrijheid. In 2007/2008 kwam naar voren dat hlbt-topsporters vaak een eenzame strijd voeren in relatie tot hun coming out. De verhalen van mannelijke teamspelers ontbraken echter, vandaar dit onderzoek.

signatuur: cat. (ellin/doo)

dgb grijs

toegang:
Homotolerantie in de sport
N290085
cat. (ellin/doo)dgb grijs
Seksuele diversiteit in de sport : sportdeelname en acceptatie  / Agnes Elling ... [etc.]. Paul Hover Janine van Kalmthout

Utrecht: Mulier Instituut, 2011 - 94 bl.

Grijs

... positie van homoseksuelen in de sport. In dit onderzoek o.d.t.: Homotolerantie in de sport, Elling & Van...

uitgave: Utrecht : Mulier Instituut, 2011 - 94 bl.
ISBN: ISBN:
onderwerpen:
 • homomannen
 • lesbische vrouwen
 • onderzoek
 • enquĂȘtes
 • sport
 • acceptatie
 • nederland
thema:
 1. sport
 2. homoseksualiteit
samenvatting: In 2008 gaf Stichting Homosport Nederland het Mulier Instituut opdracht voor een onderzoek naar de positie van homoseksuelen in de sport. In dit onderzoek o.d.t.: Homotolerantie in de sport, Elling & Van den Dool, 2009 (te downloaden op: http://beheer.nisb.nl/cogito/modules/uploads/docs/96781319116400.pdf ) was zowel aandacht voor de sportdeelname van homo- en biseksuele mannen en vrouwen als voor visies op en ervaringen met homo-intolerantie van zowel hetero als homo/biseksuele sporters. Inhoudelijk sloten de studies aan bij het eerder door het Mulier Instituut verrichtte onderzoek "Het gaat om de sport"in opdracht van het Ministerie van VWS, Janssens, Elling & Van Kalmthout, 2003, ((janssens-j/het) g). In deze rapportage staan de bevindingen van het in 2010 en 2011 uitgevoerde vervolgonderzoek. Het betreft zowel de kwantitatieve monitoring van sportdeelname en homotolerantie als een aanvullend kwalitatief onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in mannenteamsporten. In dit onderzoek gaat het vooral over sportdeelname in brede zin en over acceptatie in sportverenigingen.

signatuur: cat. (seksu/div)

dgb grijs

toegang:
Seksuele diversiteit in de sport : sportdeelname en acceptatie
N290197
cat. (seksu/div)dgb grijs
https://www.ihlia.nl/search/covers/thumb/N290197_1.jpg
"Ze zijn er [niet] voor gebouwd" : In- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit  / Annegien Helena Francisca [Agnes] Elling.

Nieuwegein: Arko Sports Media, cop. 2002 - 312 p.

Boek

...In 'Ze zijn er [niet] voor gebouwd' gaat Elling in op de historische en hedendaagse...

uitgave: Nieuwegein: Arko Sports Media, cop. 2002 - 312 p.
ISBN: 9077072187
onderwerpen:
 • lhbt
 • gender
 • etnische groepen
 • discriminatie
 • attituden
 • sport
 • nederland
samenvatting: In 'Ze zijn er [niet] voor gebouwd' gaat Elling in op de historische en hedendaagse betekenisrelaties tussen sport, sekse en etniciteit. Op welke wijze vindt sociale in- en uitsluiting plaats in en door de sport? Welke overeenkomsten, verschillen en onderlinge interacties bestaan er tusen in- en uitsluiting naar sekse en etniciteit? De auteur beargumenteert dat sport niet sociaal neutraal is en dat processen van integratie en differentiatie, van sociale in- en uitsluiting meestal minder eenduidig zijn dan populistische frases als 'sport verbroedert' doen vermoeden. Met onder andere de stellingen: De expliciete homofobie die vaak kenmerkend is voor omgangsvormen onder jongens en mannen (in traditionele mannensporten) weerspiegelt de angst voor hun eigen homo-erotische gevoelens. Veel lesbische meisjes en vrouwen voelen zich thuis binnen het voetbal, maar niet binnen de KNVB.

signatuur: cat. (ellin/ze) b

toegang:
"Ze zijn er [niet] voor gebouwd" : In- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit
cat. (ellin/ze) b
9077072187
https://www.ihlia.nl/search/covers/thumb/N291474_1.jpg
Annegien Helena Francisca [Agnes] Elling.
N291474
Homoseksualiteit en topsport: onnodig taboe?  / Tim Berghuis.

Trouw 11-01-2012

Artikel

...Agnes Elling deed onlangs namens het Mulier Instituut en in opdracht van Stichting Homosport...

bron: Trouw 11-01-2012
samenvatting: Agnes Elling deed onlangs namens het Mulier Instituut en in opdracht van Stichting Homosport Nederland en de Alliantie Gelijkspelen onderzoek naar de seksuele diversiteit in de sport. Uit dit onderzoek blijkt dat homoseksuele en biseksuele teamsporters, ondanks een intensieve speurtocht, nauwelijks te vinden zijn.
onderwerpen:
 • lhb
 • sportbeoefenaars
 • balsporten
 • taboes
 • geheimhouding
 • onderzoek
 • nederland

signatuur: full_text

toegang:
Homoseksualiteit en topsport: onnodig taboe?
full_text
N292095
Tim Berghuis.
Trouw
11-01-2012
"Anders-zijn" in de sport  / Agnes Elling.

Utrecht: Mulier Instituut, 2013 - 11 p.: ill.

Grijs

...Verzameling sheets bij een lezing over "anders zijn" in de sport op 31 januari 2013 door Agnes...

uitgave: Utrecht : Mulier Instituut, 2013 - 11 p.: ill.
onderwerpen:
 • lhbt
 • sport
 • acceptatie
 • heteronormativiteit
 • lhbti-beleid
 • discriminatie
 • sportclubs
 • sportorganisaties
 • nederland
thema:
 1. sport
 2. homoseksualiteit
samenvatting: Verzameling sheets bij een lezing over "anders zijn" in de sport op 31 januari 2013 door Agnes Elling in Sportcafé Zuidoost Amsterdam.

signatuur: cat. (ellin/and) dgb grijs

toegang:
"Anders-zijn" in de sport
N292987
cat. (ellin/and) dgb grijs
Sport verbroedert, praktijk of Mythe : sociale netwerken en omgangs(v/n)ormen van jongeren in de sport  / Agnes Elling.

Arnhem: NOC*NSF, 2001 - 123 p.

Grijs
Onderzoek naar de vraag in hoeverre beeldvorming en sociale ...
uitgave: Arnhem : NOC*NSF, 2001 - 123 p.
ISBN: ISBN:
onderwerpen:
 • lhbt
 • jongeren
 • sport
 • beeldvorming
 • sociale netwerken
 • vriendschappen
 • attituden
 • onderzoek
 • nederland
thema:
 1. sport
samenvatting: Onderzoek naar de vraag in hoeverre beeldvorming en sociale (vriendschaps)netwerken onder jongeren gerelateerd zijn aan processen van sociale integratie en differentiatie in en door de sport, in het bijzonder met betrekking tot sekse en etniciteit.

signatuur: cat. (ellin/spo) g

toegang:
Sport verbroedert, praktijk of Mythe : sociale netwerken en omgangs(v/n)ormen van jongeren in de sport
N293576
cat. (ellin/spo) g
Samen douchen geen probleem? : Reproductie en uitdaging van homonegativiteit in de sport  / Agnes Elling-Machartzki, Froukje Smits.

Tijdschrift voor Seksuologie, 36 (2012) 4 (dec), p. 259-270

Artikel
In dit artikel staat de acceptatie van homoseksualiteit in de sport centraal. ...
bron: Tijdschrift voor Seksuologie jaargang: 36 (2012) 4 (dec), p. 259-270
samenvatting: In dit artikel staat de acceptatie van homoseksualiteit in de sport centraal. De wedstrijdsport en dan met name mannelijke teamsporten wordt over het algemeen beschouwd als een sociale praktijk met een geringe mate van homoacceptatie. In dit artikel presenteren we de resultaten van onderzoek naar homonegativiteit binnen de sport. We hebben daarvoor kwantitatieve data verzameld onder heterosporters en onder homo-/biseksuele mannen en vrouwen en kwalitatieve logboekverslagen over mannensportteams. De resultaten laten zien dat homoseksualiteit aardig geaccepteerd is binnen de Nederlandse (verenigings)sport, ook onder mannelijke teamsporters. Maar de acceptatie is veelal voorwaardelijk en tevens kwetsbaar. Homonegatief gedrag is niet aan de orde van de dag, maar komt vooral en soms ook in ernstige vorm voor binnen mannensportteams. De auteurs pleiten voor blijvende beleidsaandacht voor de verdere ontwikkeling van een meer homo-inclusief en minder heteronormatief sportklimaat. http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2012-04.html#inh2
onderwerpen:
 • acceptatie
 • lhb
 • sport
 • heteronormativiteit
 • homofobie
 • sportclubs
 • sportbeoefenaars
 • onderzoek
 • nederland

signatuur: ts.

dgb artikelen (elling/smi)

toegang:
Samen douchen geen probleem? : Reproductie en uitdaging van homonegativiteit in de sport
ts. dgb artikelen (elling/smi)
N293777
Agnes Elling-Machartzki, Froukje Smits.
Tijdschrift voor Seksuologie
36
(2012)
4
(dec)
259-270
Buitengewoon grensoverschrijdend : Sportervaringen van transgenders  / Agnes Elling.

Tijdschrift voor Genderstudies, 15 (2012) 2, p. 45-60

Artikel
Sport practices can be regarded as specifically confronting environments for ...
bron: Tijdschrift voor Genderstudies jaargang: 15 (2012) 2 , p. 45-60
samenvatting: Sport practices can be regarded as specifically confronting environments for transgenders, due the central position of the body and the gendered structures (changing room, competitions) and cultures in mainstream sports. In this article the results of a qualitative study about sport participation and gender negotiations of transgender prior to, during and after transition, are presented. The sports biographies show that sports were indeed experienced as rather ?dangerous? environments for many transgender people, especially for transwomen. However, sports were not only regarded as places where shame and/or control of the ?wrong? body occurred. Some sports environments were perceived as safe or even as places of resistance and physical awareness and pride of the ?right? body were also expressed through sports. Moreover, the results illustrate that binary gender categorisations were both challenged and reproduced through sports? participation.
onderwerpen:
 • transgenders
 • sportbeoefenaars
 • sport

signatuur: dgb artikelen (elling/bui)

toegang:
Buitengewoon grensoverschrijdend : Sportervaringen van transgenders
dgb artikelen (elling/bui)
N293828
Agnes Elling.
Tijdschrift voor Genderstudies
15
(2012)
2
45-60
'Naar eigen wensen en mogelijkheden' : Een onderzoek naar de sociaalintegrerende betekenissen van sport in relatie tot vier doelgroepen van het landelijk sportstimuleringsbeleid  / Agnes Elling en Paul de Knop.

Arnhem: NOC*NSF, 1998 - 218 p.

Grijs
Onderzoek naar de sociaalintegrerende betekenisen van sport in relatie tot vier ...
uitgave: Arnhem : NOC*NSF, 1998 - 218 p.
ISBN: ISBN:
onderwerpen:
 • lhbt
 • sport
 • sociale processen
 • onderzoek
 • nederland
thema:
 1. sport
 2. homoseksualiteit
samenvatting: Onderzoek naar de sociaalintegrerende betekenisen van sport in relatie tot vier doelgroepen, waaronder homoseksuelen.

signatuur: cat. (ellin/kno) g

toegang:
'Naar eigen wensen en mogelijkheden' : Een onderzoek naar de sociaalintegrerende betekenissen van sport in relatie tot vier doelgroepen van het landelijk sportstimuleringsbeleid
N299511
cat. (ellin/kno) g

Query:

( agnes elling )

URL (decoded):

&q=( agnes elling )&start=10&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[* TO 1959]&facet.query=jaar_vz:[1960 TO 1969]&facet.query=jaar_vz:[1970 TO 1979]&facet.query=jaar_vz:[1980 TO 1989]&facet.query=jaar_vz:[1990 TO 1999]&facet.query=jaar_vz:[2000 TO 2009]&facet.query=jaar_vz:[2010 TO *]&facet.query=DC:OpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B desc

URL (encoded):

&q=%28+agnes+elling+%29&start=10&rows=10&facet=on&facet.field=W1&facet.query=jaar_vz:[*+TO+1959]&facet.query=jaar_vz:[1960+TO+1969]&facet.query=jaar_vz:[1970+TO+1979]&facet.query=jaar_vz:[1980+TO+1989]&facet.query=jaar_vz:[1990+TO+1999]&facet.query=jaar_vz:[2000+TO+2009]&facet.query=jaar_vz:[2010+TO+*]&facet.query=DC%3AOpenUp&facet.field=LA&facet.field=VO&facet.field=VO_EN&facet.field=TH&facet.field=TA&facet.field=TA_EN&facet.mincount=1&hl=on&hl.fl=BS,IR,BIO&hl.simple.pre=&hl.simple.post=&sort=B%20desc

Filter resultaten op:

Materiaalsoort:

Jaar van uitgave

searching...

searching...