Stageproject ‘Een gekleurd verzet’

Door Myrthe Kraaijenoord

Op 4 september begon ik aan mijn stage bij IHLIA. Het was de bedoeling dat ik een literatuurstudie zou doen naar het materiaal binnen IHLIA dat betrekking had op de ‘zwarte’ homo en lesbo tussen de jaren 70 tot 90.

Hiermee zou ik hopelijk het tot dusver vaak onderbelichte verhaal van de zwarte homo-emancipatiebeweging in kaart kunnen brengen en het een plekje kunnen geven in de historiografie over de Nederlandse homo- en lesbo-emancipatie. Na enorme hoeveelheden artikelen, krantenknipsels, werkstukken en onderzoeken ingezien te hebben, is hier een kritisch verslag over de huidige staat van historisch onderzoek naar het onderwerp uitgekomen.

Literatuuronderzoek

In het begin van mijn stageperiode had ik niet verwacht dat er heel veel materiaal over de zwarte homo en lesbo te vinden was. In mijn vooronderzoek was immers al gebleken dat er weinig tot niks geschreven was over het onderwerp. Het was dan ook een complete verrassing toen bleek dat er binnen IHLIA een enorme hoeveelheid aan materiaal was over de zwarte homo en lesbo en hun organisaties.

Al deze werken verzamelen, lezen en ordenen was een flinke klus, waar ik een significant gedeelte van mijn stage mee bezig was. Vervolgens moest ik echter aan de slag met de resultaten van het onderzoek verwerken in een overzichtelijk literatuuronderzoek. Hierin ben ik dieper ingegaan op verschillende culturele tradities omtrent homoseksualiteit en hoe deze konden botsen binnen al bestaande Nederlandse ideeën. Hieruit kwamen enkele veelbelovende conclusies naar voren, die met verder onderzoek uitgebreider geanalyseerd zouden kunnen worden.

Constructivistische kijk

Ten eerste bleek dat het doel van mijn onderzoek, namelijk het onderzoeken van de zwarte ‘homo’ en ‘lesbo’ gecompliceerder was dan gedacht. Binnen deze beweging vielen immers heel veel mensen die zich niet altijd konden vinden in de termen homo en lesbo. Deze termen zouden te erg beladen zijn door een westerse standaard en vormgeving en zouden hiermee niet de seksuele en emotionele gevoelens van de niet-witte Nederlanders dekken.

Deze constructivistische kijk op homoseksualiteit is natuurlijk niet geheel nieuw. Desondanks was het zeer interessant om deze terug te vinden in de ideeën van de zwarte mannen en vrouwen uit de emancipatiebewegingen van de jaren 80.

Deze andere kijk op homoseksualiteit had overigens ook grote gevolgen voor de relatie tussen de witte en zwarte ‘homo’ en ‘lesbo’ in Nederland. De zwarte homo’s en lesbo’s voelden zich immers niet altijd gehoord binnen de al bestaande homo-emancipatiebewegingen en hadden het idee dat hun belangen niet genoeg werden behartigd. Daarom kwamen er in de loop van de jaren 80 en 90 steeds meer emancipatiebewegingen op die zich focuste op homo’s en lesbo’s met een migratieachtergrond.

Er is echter meer onderzoek nodig naar dit fenomeen om bredere conclusies te kunnen trekken. De grote hoeveelheid materiaal binnen het IHLIA-archief kan hierbij een bron van informatie betekenen. Daarnaast zouden diepte-interviews met een aantal van de activisten uit de zwarte homoscene van die jaren nieuwe inzichten kunnen opleveren met betrekking op de identiteit van de zwarte homo’s en lesbo’s.

Ik hoop dat dit literatuuronderzoek hiervoor een opzet kan zijn en meer analytisch historisch onderzoek naar het onderwerp kan inspireren. Ik heb persoonlijk enorm veel geleerd van mijn tijd bij IHLIA en hoop dan ook dat mijn onderzoek op deze manier iets terug kan geven aan het archief.

Foto van Johan Janssen bij Black Queer & Trans Resistance NL-demonstratie

2020-02-27T12:28:13+00:00
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort