Thursday October 22nd: Wear the Archive: T-shirt customizing workshop

Nederlands onderaan


Wear the Archive! During this workshop, in the framework of IHLIA’s current exhibition LGBTshirtQIA+, you’ll get to customize T-shirts yourself by repurposing original and historic printed matter from the IHLIA archive!

IHLIA LGBTI Heritage is proud to continue its ongoing collaboration with zinester Rae Parnell (aka Raezor Beam) and this time in collaboration with fashion designer Yamuna Forzani by presenting a queer T-shirt printing and decorating workshop on Thursday October 22nd.

The workshop will follow a similar creative process to that of zine making, where you will be encouraged to give new meaning to already existing material from the IHLIA archives. T-shirts can be a very expressive tool; they can be used by marginalised communities to express themselves, communicate with one another, and communicate with those outside those communities, as can be seen by the very extensive range of T-shirts in our current LGBTshirtQIA+ exhibition.

During this workshop participants are invited to get inspired by working with the original historic material from the IHLIA archive such as zines and other printed matter which will be the basis for collages which will be printed on T-shirts, furthermore participants are encouraged to queer the shirts by adding embellishments, paint, fabrics and customizing the shirts using cutting and sowing techniques. No prior knowledge of sowing, collaging or printing is needed.

There will be opportunities  to have photos taken of your creations at the end of the workshop.

👕 👕 👕

This workshop will be held in person at IHLIA LGBTI Heritage (in OBA Oosterdok) in accordance to the RIVM social distancing regulations concerning COVID-19. Because of this capacity is very limited. Attending this workshop is free but registration is needed, you can do so by emailing aanmelden@ihlia.nl

👕 👕 👕

LGBTshirtQIA+ shows a substantial sample from the T-shirt collection of IHLIA LGBTI Heritage. Five pieces are highlighted ¬– each from different periods, areas and (sub)cultural backgrounds – and provided with their own context in the form of interviews, essays, images and poems. Photographer Ari Versluis places these stories in the present; in this way, history is worn by today’s LGBTQI+ people.

All shirts in the exhibition tell us something about, or are part of, important moments in LGBTQI+ history. LGBTshirtQIA+ invites you to look at this with an open gaze, to zoom in on, and to fantasise about the various important stories that all 327 T-shirts from the IHLIA collection carry with them.

👕 👕 👕

Rae Parnell (aka RaeZor Beam) is a researcher, writer, and artist based in The Hague, NL. He does healing work and community building through workshop facilitation and use the process of zine-making to archive queer and trans communities of color. Although he is currently exploring movement based work, Rae often returns to zine making as a way to archive his experiences, and the wisdom of the community around him.

👕 👕 👕

Yamuna Forzani is an artist, designer and LGBTI+ activist. During her studies at the KABK The Hague she started developing colourful fabrics with challenging prints and graffiti-inspired tags in TextielLab, Tilburg. The outfits she creates with these fabrics serve as a form of personal expression and are inspired by the ballroom scene, of which Forzani herself is part. Her visual language plays with the body and sexuality, the psychedelic aesthetics from the 60s, the current visual culture of social media and kitsch.

Wear the  Archive! Tijdens deze workshop, in het kader van IHLIA’s huidige tentoonstelling LGBTshirtQIA+, kun je zelf T-shirts aanpassen door origineel en historisch drukwerk uit het IHLIA-archief te hergebruiken!

IHLIA LGBTI Heritage is er trots op haar voortdurende samenwerking met zinester Rae Parnell (aka Raezor Beam) voort te zetten en dit keer in samenwerking met modeontwerper Yamuna Forzani door op donderdag 22 oktober een zogenoemde queer T-shirt printing and decorating workshop te presenteren.

De workshop volgt een soortgelijk creatief proces als zine making, waarbij je wordt aangemoedigd om nieuwe betekenis te geven aan bestaand materiaal uit de IHLIA-archieven. T-shirts kunnen een zeer expressief hulpmiddel zijn; ze kunnen worden gebruikt door gemarginaliseerde gemeenschappen om zich te uiten en met elkaar te communiceren, zowel met personen binnen als buiten die gemeenschappen. Dit blijkt ook uit het zeer uitgebreide assortiment van T-shirts in onze huidige LGBTshirtQIA+-tentoonstelling.

Tijdens deze workshop worden de deelnemers uitgenodigd om zich te laten inspireren door het werken met het originele historische materiaal uit het IHLIA-archief zoals zines en ander drukwerk dat de basis zal vormen voor collages die op T-shirts zullen worden gedrukt. Bovendien worden deelnemers aangemoedigd om de shirts te queeren door versieringen, verf en stoffen toe te voegen en op de shirts aan te brengen met behulp van snij- en naaitechnieken. Er is geen voorkennis van naaien, het maken van collages of afdrukken nodig.

Er zijn mogelijkheden om foto’s te maken van je creaties aan het einde van de workshop.

👕 👕 👕

Deze workshop wordt gehouden bij IHLIA LGBTI Heritage (in OBA Oosterdok) met de inachtneming van de afstandsregels van het RIVM met betrekking tot COVID-19. Hierdoor is de capaciteit zeer beperkt. Het bijwonen van deze workshop is gratis, maar registratie is nodig. Je kunt dit doen door te mailen naar aanmelden@ihlia.nl

👕 👕 👕

LGBTshirtQIA+ toont een aanzienlijk deel uit de T-shirt collectie van IHLIA LGBTI Heritage. Vijf stukken worden belicht ¬ – elk uit verschillende periodes, gebieden en (sub)culturele achtergronden – en voorzien van hun eigen context in de vorm van interviews, essays, beelden en gedichten. Fotograaf Ari Versluis plaatst deze verhalen in het heden; op deze manier wordt de geschiedenis gedragen door huidige lhbtqia+’ers.

Alle shirts in de tentoonstelling vertellen ons iets over, of maken deel uit van, belangrijke momenten in lgbtqi+-geschiedenis. LGBTshirtQIA+ nodigt je uit om hier met een open blik naar te kijken, in te zoomen en te fantaseren over de verschillende belangrijke verhalen die alle 327 T-shirts uit de IHLIA-collectie met zich meedragen.

👕 👕 👕

Rae Parnell (alias RaeZor Beam) is een in Den Haag gevestigde onderzoeker, schrijver en kunstenaar. Hij doet healing werk en community building door middel van het organiseren van workshops en wil het proces van zine making gebruiken om queer en trans gemeenschappen van kleur te archiveren. Hoewel hij momenteel bewegingsgericht werk onderzoekt, keert Rae vaak terug naar zine making om zijn ervaringen en de wijsheid van de gemeenschap om hem heen te archiveren.

👕 👕 👕

Yamuna Forzani is een kunstenaar, ontwerper en LGBTI+-activist. Tijdens haar studie aan het KABK Den Haag is ze begonnen met het ontwikkelen van kleurrijke stoffen met uitdagende prints en graffiti-geïnspireerde tags in TextielLab, Tilburg. De outfits die ze met deze stoffen maakt, dienen als een vorm van persoonlijke expressie en zijn geïnspireerd door de ballroomscene, waar Forzani zelf deel van uitmaakt. Haar beeldtaal speelt met het lichaam en seksualiteit, de psychedelische esthetiek uit de jaren 60, de huidige visuele cultuur van sociale media en kitsch.

2020-10-07T14:25:37+00:00
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort