Toolkit Onnodige Sekseregistratie online

In april 2019 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, de Tweede Kamer een brief gestuurd over een aanpak met als doel om onnodige sekseregistratie waar mogelijk te beperken.

Op 3 juli jl. heeft deze minister, mede namens genoemde bewindspersonen, vervolgens een voortgangsbrief over deze aanpak verstuurd naar de Tweede en de Eerste Kamer.

In de afgelopen periode is de aanpak onnodige sekseregistratie uitgewerkt en dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een afwegingskader en een toolkit onnodige sekseregistratie. Met deze instrumenten kunnen bedrijven, gemeenten en de Rijksoverheid worden ondersteund bij het terugdringen van onnodige registratie van sekse.

Over de toolkit

Veel organisaties vragen in hun contacten met burgers, consumenten of medewerkers om de sekse van de persoon met wie ze te maken hebben. In enkele gevallen zijn organisaties verplicht om deze sekseregistratie door te voeren of kan het relevant zijn. In veel gevallen wordt sekseregistratie echter als vanzelfsprekend ervaren zonder dat er goede redenen voor zijn. Wij spreken dan van onnodige sekseregistratie.

In de praktijk kunnen een gebrek aan bewustwording, kennis en technische drempels de afschaffing van onnodige sekseregistratie in de weg staan. Atria en TNN ontwikkelden een Toolkit Onnodige Sekseregistratie om organisaties te inspireren en praktische oplossingen te bieden. De toolkit bestaat uit een interactief afwegingskader en per sector een handreiking: nationale overheid, gemeenten en bedrijven. In de handreiking vind je de redenen om sekseregistratie te verminderen, in welke gevallen het wel relevant of zelfs verplicht is, alternatieven en good practices. Het afwegingskader helpt je door middel van concrete vragen om sekseregistratie binnen je organisatie in kaart te brengen en aan te pakken.

Naar de Toolkit onnodige sekseregistratie
2020-07-07T09:58:04+00:00
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort