Vanaf nu bij IHLIA te zien: expositie ‘1919 | Anders dan de anderen | 2019’

Bij 100 jaar OBA kijkt ook IHLIA naar het jaar 1919. In dat jaar verscheen in Duitsland de eerste film over homoseksualiteit – Anders als die Andern – waarvan fragmenten te zien zijn in de tentoonstelling.

Deze titel inspireerde IHLIA bij het samenstellen van een kleine expositie op het IHLIA-plein. In 1919 kon de gewone Amsterdammer aan de Keizersgracht voor het eerst gebruik maken van een openbare bibliotheek. In de tentoonstelling vind je covers van boeken met lhbt-thema uit datzelfde jaar en informatie over de context waarbinnen deze boeken zijn uitgebracht.

De tentoonstelling is t/m 25 maart 2019 dagelijks gratis op het IHLIA-plein (3e etage van OBA Oosterdok) te bezoeken.

Foto: Cover – J. Stärcke, De sexueele opvoeding onzer jeugd. Maatschappij voor goede en goedkope lectuur.

2019-02-07T16:15:36+00:00