Word jij een van onze drie nieuwe collega’s? Wij zoeken: Hoofd collectie | Medewerker doelgroepen en activiteiten | Coördinator exposities

IHLIA is dé erfgoedinstelling op het terrein van lhbti. IHLIA verzamelt, bewaart en ontsluit collecties, zodat ze beschikbaar zijn voor onderzoek, beleid, media en andere doelen. IHLIA zorgt voor meer kennis over lhbti en bekendheid met het begrip lhbti door het bieden van informatie, historische en kennisbronnen aan een rijke schakering van doelgroepen. De activiteiten van IHLIA maken lhbti in zijn diversiteit zichtbaar in de Nederlandse samenleving.

Momenteel zoeken wij drie nieuwe collega’s. Het betreft functies voor 24 uur per week en reageren kan vóór 28 februari 2019, met een cv en motivatie. Bekijk de vacatures en wie weet mogen we je binnenkort verwelkomen als nieuwe IHLIA-medewerker!

HOOFD COLLECTIE

Het Hoofd collectie is verantwoordelijk voor de acquisitie, beheer en beschikbaarstelling in de breedste zin van het woord van de collecties van IHLIA. Het gaat om vervanging van het huidige hoofd collectie.

MEDEWERKER DOELGROEPEN EN ACTIVITEITEN

De medewerker doelgroepen en activiteiten is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een activiteitenprogramma met het oog op het vergroten van de bekendheid van IHLIA als informatiebron. Voor de komende jaren heeft IHLIA een aantal speerpunten benoemd, zoals het maatschappelijk debat, de media en jongeren, waar het activiteitenprogramma zich op gaat richten.

COÖRDINATOR EXPOSITIES

De coördinator tentoonstellingen is actief op die terreinen waar IHLIA zich naar de buitenwereld presenteert. De medewerker is belast met het initiëren, ontwikkelen en organiseren van de exposities op het terrein van lhbti en verwant aan de doelstelling van IHLIA. Je draagt met het expositieprogramma bij aan het vergroten van het publieksbereik van IHLIA. 

Bekijk de vacature
Bekijk de vacature
Bekijk de vacature
2019-01-31T12:02:33+00:00