Zine making workshop with Rae Parnell (in English) | Transgender Day of Remembrance

21 November 2019, 19.00 – 21.30 | To attend: mail to aanmelden@ihlia.nl

[NEDERLANDS ONDERAAN]

Transgender Day Of Remembrance (TDoR), annually on November 20th since 1999, is a day on which we remember Trans people who died too soon. IHLIA is proud to partner with Rae Parnell to present a zine-making workshop on November 21st in the context TDoR. The workshop is to pay homage to those lost and to celebrate the community’s strength and resilience.

During this intimate workshop, zinester Rae Parnell (aka Raezor Beam) creates an expressive space for trans people to explore conversations around remembrance, mourning, paying homage, and celebration. Attendees will create a collective zine made of (reproduced) archival sources from the collection of IHLIA LGBT Heritage.

Although we are we will be working predominantly with the collection of the IHLIA archive, participants are encouraged to bring pieces of their own archive.

Zines, through their DIY roots, have long been – and continue to be – an important medium for marginalized communities to express themselves, communicate with one another, and share community based knowledge.

This workshop is free and open for all, but capacity is limited. Since this workshop will centre trans people we prioritize registration for trans people. Cis people wanting to join are welcome to apply for registration after November 14th, if spots will still be available at that time.

To attend please send an email to aanmelden@ihlia.nl

Rae Parnell
Rae Parnell (aka RaeZor Beam) is a researcher, writer, and artist based in the Hague, NL. They do healing work and community building through workshop facilitation and use the process of zine-making to archive queer and trans communities of color. Although they are currently exploring movement based work, Rae often returns to zine making as a way to archive their experiences, and the wisdom of the community around them.


IHLIA LGBT Heritage, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
room 8.2, 8th floor OBA Oosterdok
(floor 8 is an office floor, please ask security at the desk in the entrance for elevator access.)
Thurday 21 november 2019, 7 PM – 9.30 PM
Attendance: free, register by emailing aanmelden@ihlia.nl
Language: English


Transgender Day Of Remembrance (TDoR), sinds 1999 jaarlijks op 20 november, is een dag waarop we trans mensen herinneren die te vroeg zijn gestorven. IHLIA is trots om – in de context van TDoR – op 21 november een zine-making workshop te organiseren in samenwerking met Rae Parnell. Met deze workshop gedenken we gestorven trans personen en vieren we de kracht en veerkracht van de gemeenschap.

Tijdens deze intieme workshop stelt zinester Rae Parnell (aka Raezor Beam) zich als doel een veilige ruimte te creëren voor trans mensen om gesprekken rondom gedenken, rouwen, vereren en vieren te verkennen. Aanwezigen zullen samen aan één gemeenschappelijk zine werken met (al dan niet gereproduceerd) archiefmateriaal uit de collectie van IHLIA LGBT Heritage.

Alhoewel er tijdens de workshop vooral gebruik wordt gemaakt van archiefmateriaal uit de collectie willen we participanten nadrukkelijk aanmoedigen eigen materiaal mee te nemen.

Zines zijn – en blijven – al lange tijd, door hun DIY-roots, een belangrijk medium voor gemarginaliseerde gemeenschappen om zich uit te drukken, met elkaar te communiceren en kennis van de gemeenschap te delen.

Deze workshop is gratis en iedereen is welkom, maar capaciteit is beperkt. Omdat deze workshop trans mensen centraal stelt, prioriteren we die in aanmeldingsprocedure. Cis mensen zijn van harte welkom te registeren na 14 november.

Om deel te nemen stuur een e-mail naar aanmelden@ihlia.nl

Rae Parnell
Rae Parnell (ook bekend als RaeZor Beam) is een onderzoeker, schrijver  en kunstenaar in Den Haag. Hen doet helend en gemeenschapsvormend werk door het faciliteren van workshops. Verder gebruikt hen het proces van ‘zine-making’ om queer en trans gemeenschappen van kleur te archiveren. Alhoewel hen momenteel het werken met beweging verkent keert Rae vaak terug tot het maken van zines om hun ervaringen en de wijsheid van de gemeenschap rondom hen te archiveren.


IHLIA LGBT Heritage, Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
ruimte  8.2, 8e verdieping OBA Oosterdok
(de 8e verdieping is een kantoorverdieping, vraag beveiliging in entreehal voor toegang tot de lift)
Donderdag 21 november 2019, 19.00 – 21.30 uur
Deelname: gratis, registreer door te mailen naar aanmelden@ihlia.nl
Voertaal: Engels

2019-11-03T13:10:42+00:00
eskişehir escort samsun escort gebze escort sakarya escort edirne escort